لحظه  بروز رسانی 
ستایش✿تبسم پاییز✿
مو قشنگمو قشنگ
ستایش✿تبسم پاییز✿

دلی دارم که از دلتنگی در او جز غم نمی گنجد

دلی دارم که از دلتنگی در او جز غم نمی گنجد
غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمی گنجد

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستایش✿تبسم پاییز✿
مو قشنگمو قشنگ
ستایش✿تبسم پاییز✿

نشو محبوب آن یاری که خود یار کسی باشد نرو

نشو محبوب آن یاری که خود یار کسی باشد
نرو بالای دیواری که دیوار کسی باشد
نکن کاری که با خواری بیافتی در گرفتاری
گرفتاری اگر او هم گرفتار کسی باشد
بسوز ای دل... بساز ای دل... مریض آن کسی بودی
که فکرش را نمی کردی پرستار کسی باشد
اگر این عشق آزار است, عاشق نیستم دیگر
که بیزارم از آن کاری که آزار کسی باشد

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستایش✿تبسم پاییز✿
مو قشنگمو قشنگ
ستایش✿تبسم پاییز✿

منِ خسته چون ندارم، نفسی قـرار بی تـو به کدام

منِ خسته چون ندارم، نفسی قـرار بی تـو
به کدام دل صبـوری، کنم ای نگـار بی تـو؟!
ره صبر چون گزینم، من دل به بـاد داده
که به هیچ وجه جانـم، نکند قـرار بی تـو
صنما به خاک پایت، که به کنج بیت احزان
به ضرورتم نشیند، نه به اختیار بی تـو
سر باغ و بوستانم، به چه دل بود نگـارا
که به چشم من جهان شد، همه زرنگار بی تـو

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستایش✿تبسم پاییز✿
مو قشنگمو قشنگ
ستایش✿تبسم پاییز✿

هست امید قوتے بخت ضعیف حال را

هست امید قوتے بخت ضعیف حال را

مژدهٔ یڪ خرام دہ منتظر وصال را

ے_بافقے

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستایش✿تبسم پاییز✿
مو قشنگمو قشنگ
ستایش✿تبسم پاییز✿

شبے بہ حلقه‌ ے رندان، حدیث موے تو رفت

شبے بہ حلقه‌ ے رندان، حدیث موے تو رفت

گذشت عمرے و آشوب انجمن باقے است

ے_معیرے

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستایش✿تبسم پاییز✿
مو قشنگمو قشنگ
ستایش✿تبسم پاییز✿

شبے بہ حلقه‌ ے رندان، حدیث موے تو رفت

شبے بہ حلقه‌ ے رندان، حدیث موے تو رفت

گذشت عمرے و آشوب انجمن باقے است

ے_معیرے

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستایش✿تبسم پاییز✿
مو قشنگمو قشنگ
ستایش✿تبسم پاییز✿

قصّه ی عشق غم انگیز. نمی فهمیدیم! وسعت حادثه

قصّه ی عشق غم انگیز...
نمی فهمیدیم!
وسعت حادثه را نیز...
نمی فهمیدیم
زرد بودیم همه عمر ،
ولی تا گفتند:
علّتِ زردیِ پاییز؟؟؟؟ نمی فهمیدیم!


تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید