لحظه  بروز رسانی 
Mohammad REZA
Mohammad REZA


risk (7)
risk (12)
k2 (1)
k2 (7)
k2 (10)
k2-6.jpg
k2 (3)
k2 (5)
k2 (2)
k2 (4)

مشاهده همه ی 15 نظر
---The End---
مشکوکمشکوک
---The End---

به زخم هاین دست نزن رفیق . این ها خوب


ur8jpueti4mgwdevbr5h.png
به زخم هاین دست نزن رفیق ...
این ها خوب نمیشوند ... قابل خوب شدن نیستند
اگر هم باشند جای زخم ها ، جای لعنتی زخم ها ... درد دارد رفیق !
سعی نکن حواس مرا پرت کنی ...
این ها در این ذهن لعنتی هک شده اند ...
خاطره ها درد دارند ...
تنها اینها هستند که بدون اجازه می آیند و می روند ...
به خاطره هایم دست نزن رفیق

sn54ln4vq4huvreq1upi.jpg
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

مشاهده همه ی 12 نظر
L_O_v_e
سرما زدهسرما زده
L_O_v_e

شباهت شکیب با لیو مسی

شباهت شکیب با لیو مسی

http://upload7.ir/imgs/2014-01/41224964172080777769.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر