لحظه  بروز رسانی 
pary
مهربونمهربون
pary

میدونین چرا اسب حیوان نجیبی است؟ اسب ها هرگز با

میدونین چرا اسب حیوان نجیبی است؟ اسب ها هرگز با

میدونین چرا اسب حیوان نجیبی است؟
اسب ها هرگز با خانواده خود جفت گیری نمیکنند...

مشاهده همه ی 8 نظر
pary
مهربونمهربون
pary
جیییگر فقط ایشون

جیییگر فقط ایشون

مشاهده همه ی 9 نظر
pary
مهربونمهربون
pary

عشق رو زندگی کنیم . نفس بکشیم. عبادت کنیم

عشق رو زندگی کنیم . نفس بکشیم. عبادت کنیم

عشق رو زندگی کنیم ...
نفس بکشیم.....
عبادت کنیم.......
درس بدیم......
و فریاد بزنیم با تیشه ی فرهاد در قلب بیستون..

مشاهده همه ی 7 نظر
pary
مهربونمهربون
pary

من از ترامپ و غربیا ناراحت نیستم . حداقل اونا

من از ترامپ و غربیا ناراحت نیستم . حداقل اونا

من از ترامپ و غربیا ناراحت نیستم ..
حداقل اونا به هم وطنای خودشون رحم میکنن...
من از مردم خودم دلم خونه که گران فروشی رو زرنگی...
دروغ وریا رو کاسبی....
وبدتر از قوم مغول افتادن به جون هم خون همو تو شیشه میکنن..
من از مردمی دلم خونه که ادعای تمدن و فرهنگ دارن
ولی حییییییییییییییییییییییییف در اوج فقر فرهنگی باانباشته کردن آذوقه بدتر به
قحطی رسیدن چنگ میزنن...
اعمه که سهله خداهم کوله بارشو از اینجا بسته

مشاهده همه ی 8 نظر
pary
مهربونمهربون
pary
پست شماره 317485543 از pary

...

مشاهده همه ی 1 نظر
pary
مهربونمهربون
pary

یه وقتی آدم دلش میخواد یکی باشه که بهش اعتماد کنه

یه وقتی آدم دلش میخواد یکی باشه که بهش اعتماد کنه..
که راستو حقیقی باشه بتونه لمسش کنه حسش کنه......
یه جوری باهاش صادق باشه که انگار خودشه.....
بیشتر از خودش بفهمتش..درکش کنه...
اونقدر دوستش داشته باشه ...
که چشم بسته قبولش کنه...
این آدم اگه وجودم داشته باشه قطعا اونقدر واقعی هست که دیگه مجازی نباشه
اونقد آدم هست که الکی با احساس یه نفر دیگه بازی نکنه
اونقد شریفه که مسولیت تموم حرفایی که میزنه رو قبول میکنه
نه عزیزم توی هیچ صفحه ی مجازی یه همچین آدم شریفی وجود نداره
خودتو به خریت نزن این آدم واقعیشم غیر قابل تصور چه برسه به مجازیش
مراقب احساست نباشی میکشنش کفترا...
از ما گفتن بوووود...............

مشاهده همه ی 8 نظر