لحظه  بروز رسانی 
puya
آروم و عادیآروم و عادی
puya

4827e074f47bcffadb06e8114aef1310-425

مشاهده همه ی 6 نظر
puya
آروم و عادیآروم و عادی
puya

10727903300202982164.gif

مشاهده همه ی 5 نظر
puya
آروم و عادیآروم و عادی
puya

fbce8354b98727d30186ad5b37aef666-425

مشاهده همه ی 2 نظر
puya
آروم و عادیآروم و عادی
puya

a9059d49c1d9fd9d363e5d99c10c0d24-425

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
puya
آروم و عادیآروم و عادی
puya

دیکته سال 1393 سر سطر بنویس. پسران کراک وتریاک. دختران شیشه

دیکته سال 1393

سر سطر بنویس.
پسران کراک وتریاک.
دختران شیشه و هرزه.
مادران دق مرگ .
پدران سگ دو برای نان.

بنویس
بابا نای نان دادن ندارد، بابا کار ندارد.
بابا سهمیه ای برای استخدام ندارد.

بنویس .
آن بچه سرطان دارد. هزینه هر آمپولش بیشتر از 1 میلیون تومان است . خانه آنها پایین شهر است . اشک چشمهای مادرش مروارید دارد .

بنویس.
تلاش بی ثمر.
صاحب خانه بابا را جواب کرد.
حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود.
بابا پول قبض آب ندارد.

بنویس.
نماز قضا دارد اما سفره ما غذا ندارد.

بنویس.
اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع میکنند اما سقف خانه ما چکه میکند.

بنویس.
پسر همسایه ما از گرسنگی مرد اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند.

بنویس.
دختر همسایه دکتر است او کمر درد مردان را خوب میکند و مردان به او پول میدهند تا پدرش گدایی نکند.

بنویس.
زندگیمان سخت آسان میگذرد.

بنویس..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
puya
آروم و عادیآروم و عادی
puya

تا چند وقت پیش مدرسان شریف مارو بد بخت کرده بود

dbe9c09b022f061e4530d1dd743f14cb-425
تا چند وقت پیش مدرسان شریف مارو بد بخت کرده بود.

حالا پشمک شوکولاتی حاج عبدالله مارو بد بخت کرده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
puya
آروم و عادیآروم و عادی
puya

ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎﺑﻔﻬﻤﻰ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ . ﭘﺴﺮ

ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎﺑﻔﻬﻤﻰ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ ...

ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ 2 ﺳﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﭼﻘﺪ
ﺳﺨﺘﻪ ...
ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺷﻐﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ...

ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮﻝ ﭼﻘﺪ...
ﺳﺨﺘﻪ ...
ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻲ بوق زدن پشت ماشین عروس عشقت چه حالی داره
ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ...

ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ
ﻋﺸﻘﺖ ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ...

مشاهده همه ی 6 نظر
puya
آروم و عادیآروم و عادی
puya

6067351-5eaf5a6229c8e39b113b2fde8f839066

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید