لحظه  بروز رسانی 
payam davari
payam davari

چهارتا از مهم ترين دست آوردهاي دانشگاه: - اس ام اس

چهارتا از مهم ترين دست آوردهاي دانشگاه: - اس ام اس دادن بدون نگاه كردن به موبايل ... - خوابيدن در حالت نگاه كردن به كتاب ... - كار گروهي در هنگام امتحان ... - حرف زدن بدون تكون خوردن لب ...:D

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
payam davari
payam davari

پنج شنبه اخرین امتحانو داشتم .به جرأت حاظرم بگم 90% از

پنج شنبه اخرین امتحانو داشتم .به جرأت حاظرم بگم 90% از

پنج شنبه اخرین امتحانو داشتم .به جرأت حاظرم بگم 90% از دانشجویایامون با خودشون تقلب میارن و چه دخترا چه پسرا همشون تقلب مینویسن اما یکی از جالبتریناش نظرمو جلب کرد منم از فرصت استفاده کردمو عکس گرفتم تا به اشتراک بزارمش
خداییش آخرشه هم خوانا هم در دسترس کامل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید