لحظه  بروز رسانی 
✅ Quiz Géologique | Quizgeologique.FarsiBlog.Com ✅
سرما زدهسرما زده
✅ Quiz Géologique | Quizgeologique.FarsiBlog.Com ✅

پرمافراست ( permafrost ) یک لایه ی ضخیم منجمد سنگی یا

 لینک
پرمافراست ( permafrost ) یک لایه ی ضخیم منجمد سنگی یا
پرمافراست چیست ؟

پرمافراست ( permafrost ) یک لایه ی ضخیم منجمد سنگی یا خاکی زیر سطحی است که در طول سال یخ زده باقی مانده است .

این اتفاق با سرد ماندن لایه های زیر سطحی زمین به زیر دمای انجماد آب به مدت دو سال یا بیش تر و عمدتاً در عرض های جغرافیایی بالا و مناطق قطبی رخ می دهد ، امّا ممکن است پرما فراست های آلپی در ارتفاعات کوهستانی ، در عرض های جغرافیایی بسیار پایین تر هم وجود داشته باشند .

نظرات برای این پست غیر فعال است