لحظه  بروز رسانی 
M૦ҺคɱɱคძD૯คძ
M૦ҺคɱɱคძD૯คძ

🌹 من خدا را دارم 🌿 کوله بارم بردوش

🌹 من خدا را دارم 🌿 کوله بارم بردوش

🌹 من خدا را دارم
🌿 کوله بارم بردوش
🌹 سفری میباید
🌿 سفری تا
🌹 ته تنهایی محض
🌿 هر کجا لرزیدی
🌹 از سفرترسیدی
🌹 فقط آهسته بگو:
🌿 من خدا را دارم

@palp_tel

بــــ ــــهــارنــــ ــارنـــج
نظرات برای این پست غیر فعال است
Sevdasevin
Sevdasevin

هروقت اومدم سراغت اونوقت بلاکم کن

هروقت اومدم سراغت اونوقت بلاکم کن

هروقت اومدم سراغت اونوقت بلاکم کن.

مشاهده همه ی 1 نظر
.
.

همیشه اونی که عاشق تره. یکم بیشتر حساسه. یکم زیادتر

همیشه اونی که عاشق تره. یکم بیشتر حساسه. یکم زیادتر
گذشته ها را دوره کن برای دیدنت مردم

همیشه اونی که عاشق تره... یکم بیشتر حساسه...
یکم زیادتر بغض می کنه
یکم سریعتر دلش تنگ می شه
همیشه اونی که عاشق تره قلبش یه نمه تندتر میزنه وقتِ بوسه...
یکم کم طاقت تره...
یکمی زودتر می بخشه، می گذره...
همیشه اونی که عاشق تره میگه "یکم بیشتر پیشم بمون"...
"یکم دیگه پیاده بریم"...
"یکم دیرتر جدا بشیم"...
دوست داره یکم بیشتر بمونه...
همیشه اونی که عاشق تره.... یکم زودتر میره اما همیشه بر می گرده
براش سخت تره دیدنت با یکی دیگه
همیشه اونی که عاشق تره....
یکم بازنده تـره... یکم زودتر می شکنه...
یکم بیشتر می شکنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najva
Najva

بماند که ندارمت بماندکه هنوزدلم برایت تنگ است بماندکه

بماند که ندارمت بماندکه هنوزدلم برایت تنگ است بماندکه

بماند که ندارمت
بماندکه هنوزدلم برایت تنگ است
بماندکه تکه ای ازتودرمن مانده
بماندکه شبها بیقرارت میشوم
بماندکه هنوزدلم میخواهدت
بماندکه بی تو فقط زنده ام
بماندکه هنوزوقتی باران میبارد،صدایت درگوشم میپیچد
بماندکه نیستی تا آرامم کنی
بماندکه نمیتوانم ازذهنم بیرونت کنم
همه ی اینها بمانددردلم
توفقط خوب باش
همین کافیست

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...ℳaЯყaℳ...
لوسلوس
...ℳaЯყaℳ...
هر شب در گوشِ تو

.


هر شب در گوشِ تو
عاشقانه ترین شعرها را می خوانم
و خاطراتم یک به یک
پاک می شوند در طعم لبهایت
عطرت را ،از میان امواج موهایت
تا مرز ناهموار گردنت
حس می کنم
و برای هم آوا شدن در آواز ِ نفست
چند نقطه کافیست....‌‌‎‌‌‌‌‌

بــــ ــــهــارنــــ ــارنـــج
نظرات برای این پست غیر فعال است