لحظه  بروز رسانی 
Rada
عاشقعاشق
Rada

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه !


تقدیم به مخاطب خاصم

2132.jpg

مشاهده همه ی 65 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

تــفــاوتـــے نــבارבخــواب بــاشــم یــا بــیــבارزیــبــاتــریــטּ تــصــویـــر پــیــش

تــفــاوتـــے نــבارב
خــواب بــاشــم یــا بــیــבار
زیــبــاتــریــטּ تــصــویـــر پــیــش چــشــمـــانــم
هــمــیــشـــہ    توئیِ

تقدیم به زیــبــاتــریــטּ تــصــویـــر پــیــش چــشــمـــانــم

28_loxblog.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

♥ تـــو ♥ ♫ ملــودیــ ♫ کــدام ♪ تــرانــه ى ♪

تـــو ملــودیــ ♫ کــدام ♪ تــرانــه ىعـــاشقــانــه ای.. 
کــه تمـــامــ... 
اشتیـــاقــمــ... 
بـــر وزن نگـــاهتـــ... شعـــر مـى شــود...

تقدیم به مخاطب چشم عسلیم...

cd5762c58d950c61f1622fa4483bfc0c-425

مشاهده همه ی 9 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

عشقای قبل از تــــــــــو              

عشقای قبل از تــــــــــو    

                         سوء تفاهم بــــــــــود.....


تقدیم به مخاطب خاصم

1-11.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

بُگــــــــــــذارزمــانـــــه از حِـســـادتــــــــ بتـرکَــدانــــــگشتــــــان ِ مَــــ

بُگــــــــــــذار
زمــانـــــه از حِـســـادتــــــــ بتـرکَــد
انــــــگشتــــــان ِ مَـــــن
چـــه بـــِه انگــشتـــان ِ تــــــو مےآینـــــد !

تقدیــــــــــــــــــــــــــــــــم به بهترین معشوقه دنیـــــــــا

lovepic-smsplz-com (95)

مشاهده همه ی 11 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

کـــوتـآه مـی گـویـــم” دوسـ♥ــتـتـــ دارمـــ ”امـــا ؛از دوســتــ داشـتـنــتــ ،کـــوتــآ

کـــوتـآه مـی گـویـــم
دوســـتـتـــ دارمـــ ”
امـــا ؛
از دوســتــ داشـتـنــتــ ،
کـــوتــآه نـمـی آیــم …

دوست دارم دیوونه

qqkyjpdjf61luuiht6l.gif

مشاهده همه ی 1 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر. همین

یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر...

همین که دستت رو آروم بگیره..... 

یه فشار کوچیک بده..... 

این یعنی من هستم تا آخرش..... 

همین کافیه....!

تقدیم به تنها دلیل بودنم...

99016396809310834735.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

بابـا که شـدم ، به دُختـرمپـول تو جیبـے نمیـدم (!)تـا یـواش

بابـا که شـدم ، به دُختـرم
پـول تو جیبـے نمیـدم (!)
تـا یـواش از پشـت سـرم بیاد
دستـاشو حلقـه کنـه دور گردنـم
موهاشـم بخـوره تو صـورتـم
در ِ گوشـم پـچ پـچ کنــه . . .
بگـه بابایـے بهـم پول میـدے ؟ داریـم با بچـه ها میـریم بیـرون
موهاشـو بزنـم کنـار .
ماچــش کنم ،
بگـم بـرو از جیبـم وردار بابایـے
به خاطـر دخترم هـم که شـده ،
" یه روزے" بـابـا میشم. .

تقدیم به دخترم ار♥غــــــــو♥ان که به خاطرش میخوام بابا شم

1406751417223354_large.jpg

مشاهده همه ی 15 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

پس از گرفتن دســــت هایت تمام دنیا را لمس می کنم

پس از گرفتن دســــت هایت تمام دنیا را لمس می کنم ... تــا شاید عشــق به همه سرایت کند ...!

تقدیم به عسل بانـــــــــــــــــو

گروه اینترنتی ایران سان

مشاهده همه ی 2 نظر
Rada
عاشقعاشق
Rada

ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت :

ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت :

در فکر کسی ، 

در قلب کسی ؛ 

و در آغوش کسی ...

کسی که عاشقش باشی...

تقدیم به مخاطب خیلی خیلی خیلی خاصم

http://ritfile.com/up1/14c038494c.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر