افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
MAHBOBEH.REZAEI
بی‌حالبی‌حال
MAHBOBEH.REZAEI
مدیر اجرائی سایت

يادمان باشد كه :
سايه ها محصول پشت کردن ديوارها به آفتاب اند،
گستاخي ديوارها را تقليد نکنيم تا آفتابي بمانيم.

نظرات برای این پست غیر فعال است
MAHBOBEH.REZAEI
بی‌حالبی‌حال
MAHBOBEH.REZAEI
مدیر اجرائی سایت

يادمان باشد كه :
هيچكس از اشتباه مصون نيست . اما موفق كسي ست
كه اشتباهات خود را تكرار نكند

نظرات برای این پست غیر فعال است
MAHBOBEH.REZAEI
بی‌حالبی‌حال
MAHBOBEH.REZAEI
مدیر اجرائی سایت

يادمان باشد كه :
نفرتمان را به محبت تبديل كنيم تا هم خاطي شرمنده شود
وهم خودمان به ارامش برسيم

نظرات برای این پست غیر فعال است
MAHBOBEH.REZAEI
بی‌حالبی‌حال
MAHBOBEH.REZAEI
مدیر اجرائی سایت

يادمان باشد كه :
ممكن است بتوانيم خودمان را با نردبان
دروغ كمي بالا بكشيم ولي بخاطر داشته باشيم
پايه هاي اين نردبان پوسيده و سست است
و قطعا مارا سرنگون خواهد كرد

کلبه دوســت
نظرات برای این پست غیر فعال است
MAHBOBEH.REZAEI
بی‌حالبی‌حال
MAHBOBEH.REZAEI
مدیر اجرائی سایت

يادمان باشد كه :
هيچوقت تنها نيستيم. خدا در خلوت ترين لحظه هات
ما حضور دائمي دارد

خانـه ویــرانـه
نظرات برای این پست غیر فعال است
MAHBOBEH.REZAEI
بی‌حالبی‌حال
MAHBOBEH.REZAEI
مدیر اجرائی سایت

يادمان باشد كه :
وقتي قادر به قضاوت درباره خود نيستيم هرگز
درباره ديگران قضاوت نكنيم

خانـه ویــرانـه
نظرات برای این پست غیر فعال است