لحظه  بروز رسانی 
raha
شیطونشیطون
raha

من پرنسسم .نه بخاط تو.بخاطراینکه *بابام*شاهه

من پرنسسم .........نه بخاط تو.......بخاطراینکه *بابام*شاهه

مشاهده همه ی 3 نظر
raha
شیطونشیطون
raha

ﻟﺒﺎﺱ … ﺷﻠﻮﺍﺭ …. ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﯽ …ﺍﺩﮐﻠﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﮎ ﺑﻮﯼ ﺗﻠﺨﺶ

ﻟﺒﺎﺱ … ﺷﻠﻮﺍﺭ ….. ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﯽ …

ﺍﺩﮐﻠﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﮎ ﺑﻮﯼ ﺗﻠﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ…

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺎﮎ … ﮔﺎﻫﯽ ﻭﯾﺴﮑﯽ …ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺩﮐﺎ…

ﭼﺎﯾﯽ … ﻗﻬﻮﻩ … نسکافه … ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ …

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﺏِ ﺧﻮﺭﺩﻥ …

ﺳﺎﻋﺖ ۱۲ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ …ﻣﺴﺖِ ﻣﺴﺖ …ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺭﻟﺒﺮو قرمز …

ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ …

ﻫﻤﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ …

ﻓﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﮑﺮ …

ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺴﺘﻪ …

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ …ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ …

ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻓﺎﻝ …


ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ ۱ ﺩﻗﯿﻘﻪ …


ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﺧﻮﻧﻪ …

ﻧﺖ …

ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ …

ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ …

ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮﺣﺮﻑ …ﺷﺒﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ … ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﺏ …

ﺻﺒﻮﻧﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﯾﮑﯽ … ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻡ ﺗﮑﯽ …

(ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ) ﻓﻨﺪﮎ …

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ…

ﺳﺎﻋﺖ . ..

ﻋﻄﺮ …

ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ … ﻭ….

ﭘﯿﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ …

ﺧﯿﺎﻧﺖ …

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯿﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ …

ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ …

ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ..

ﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ …

ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥِ ﺑﺎﻟﺶ …

ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ …

ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﯾﻪ …

ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ …

ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﻦ …

ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻫﻮﺱ ﺧﻨﺪﻩﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﺟﺎﺵ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﻦ …

ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ .!…

اﯾﻦ ﺍﺩﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺷﻮﻥ ﯼ ﻓﻨﺪﮐﻪ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raha
شیطونشیطون
raha

#توهم رفتی#خب البته قانونش اینه من ک حرفی ندارم#ولی خب میدونی:فک

#توهم رفتی:)

#خب البته قانونش اینه من ک حرفی ندارم:)

#ولی خب میدونی:فک میکردم بیشتر از اینا بونی پیشم...

#نشد دیگه :)بقول خودت قسمت نبود

#دوسش ندارم چون خیلیارو  ازم گرفت

#خیلیارو اورد تو زندگیم...

#ک اگه نبودن بهتر بود :)

#حالا ک رفتی

#بدون دلم        دلم ؟:)

#کدوم دل :))))))))))))

#بذار جمله رو درستش کنیم ...

#اونیکه  قبل تو دل بود برات تنگ میشه:)

#برمیگرده؟؟؟

#برگرد ببین اشکامو          هموناییک میگفتی نباید ریخته بشن....

#همونایی ک میگفتی فقط تو بغل خودت حق داری بریزیشون

#باید ببینیشون:))

#امسمم   میگم .ینی توهم دلت واسه من  تنگ میشه؟

#راستی .حالا تو بگو 

#زندگیت بدون من درد داره؟

#من ک عاشقتم:)

#مواظب خودت باش..............:))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raha
شیطونشیطون
raha

بـــا تــوام دخـــتــر جــــان: پسری که از این سرِ شهر

بـــا تــوام دخـــتــر جــــان: پسری که از این سرِ شهر

بـــا تــوام دخـــتــر جــــان:

پسری که از این سرِ شهر میکوبه میاد دنبال تو,

پسری که بدون ترس و محکم همه جا دستاشو دورت حلقه میکنه
پسری که اس ام اساش کوتاه هست اما پر احساسه,
پسری که دستات رو تو چراغ قرمزِ خیابونا محکمتر میگیره,
پسری که بی هوا برات اس ام اس های غمگین میفرسته
پسری که تو بیرون رفتنای دسته جمعی ساکت تر از همیشه است,
پسری که وقتی داری حرف میزنی تو صورتت لبخند میزنه

پسری که موهاتو از جلوی چشمات میزنه کنار
پسری که وقتی تو خودتی, قلقلکت میده؛
این پسر رو حق نداری اذیت کنی؛ حق نداری
بهش بگی دوسش داری پررو میشه ، میره ...
بهش بگی ازش بدت میاد نا امید میشه و میره ....

محبت کنی خوشی میزنه زیر دلش و میره ....
محبت نکنی ، یکی دیگه بهش محبت میکنه و میره....
خلاصه اومده بود که بره ... خودتو خسته نکن !

مشاهده همه ی 4 نظر
@n3d ارشد حــرف هاييــ از تهــِ دل
شیطونشیطون
@n3d ارشد حــرف هاييــ از تهــِ دل

فقط بخون : سلامتی روزی ک بی اجازه لختم میکنن و

فقط بخون : سلامتی روزی ک بی اجازه لختم میکنن و 1 غریبه منو میشوره و بقیه از پشته شیشه بی اجازه نگام میکنن, سلامتی روزی ک بستگانم بیشتر از 10 نفر نیستن و منو روسرشون گرفتنو حلوا حلوا میکنن, همونا ک وقتی بودم دلمو تیکه تیکه کردن هیییییییییسسسسسس بخون سلامتی روزی ک عجله دارن از بدنه سردم راحت بشنو زود میزارنم تو نعشکش سلامتی اون دونفر ک زحمت میافتن منو تو قبر جا بدن سلامتی روزی ک همه از بالا ب تنهایی دوبارم و رخته خواب جدیدم نگا میکنن سلامتی کسی ک روم خاک میریزه سلامتی اون روز,اون قبر,اون جسمه سرد یه لحظه ساکت بخون فقط: ❤️ شب تولدم همه گفتن آرزو بکن شمعتو فوت کن ..... ❤️ چشمامو بستمو آرزو کردمو شمع فوت کردم ...... ❤️ مامانم گفت من میدونم چی آرزو کردی پول ..... ❤️ برادرم گفت ماشین .... ❤️ دوستام گفتن ی عشق پولدار و خوب..... ❤️ من به همشون فقط خندیدمو نگاه کردمو تو دلم گفتم..... ❤️ آرزو کردم شمع تولدسال دیگه ام رو سنگ قبرم روشن کنید و جای من باد شمعو خاموش کنه ....... ❤️ به سلامتی اون شب... ❤️

مشاهده همه ی 15 نظر
raha
شیطونشیطون
raha
عاشقونه

    

مشاهده همه ی 4 نظر
fariba
fariba

مشاهده همه ی 3 نظر
raha
شیطونشیطون
raha

#امشب ک داشتم موهاموشونه میکردم ب گوشه دیوار زل زدم#رفتم تو

#امشب ک داشتم موهاموشونه میکردم ب گوشه دیوار زل زدم

#رفتم تو فکرباخودم گفتم وای خدا من چقد غم دارماا

#اشکام سرازیرشدن...چقد الکی تنهام:)

#اصن انگیزه زندگی کردن ندارم

#ب خودم اومدم شونه رو  گذاشتم زمین

#دختری ک درد داره روچه ب مو بلند داشتن

مشاهده همه ی 3 نظر