افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
raha
لوسلوس
raha

<#ae06b7>کاش آدم ها یکم جرات داشتن …
گوشی رو برمیداشتن و زنگ میزدن و میگفتن :
ببین ؛ دلم واست تنگ شده ،
واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم … !.

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raha
لوسلوس
raha
1053500x498_1478337179112467.png

#بنفشیجات💜

مشاهده همه ی 4 نظر
raha
لوسلوس
raha

<#ae06b7>
دیالوگ جالب فامیل دور:

آقای مجری: واسه چی در ُ باز گذاشتی؟

فامیل دور: واسه بهار .از در بسته دزد رد می‌شه ولی از در باز رد نمی‌شه. وقتی یه در ُ باز بذاری که دزد نمیاد توش. فکر می‌کنه یکی هست که در ُباز گذاشتی دیگه. ولی وقتی در بسته باشه، فکر می‌کنه کسی نیست ُ یه عالمه چیز خوب اون ‌تو هست ُ می‌ره سراغ‌شون دیگه. در باز ُ کسی نمی‌زنه. ولی در بسته رو همه می‌زنند. خود شما به خاطر این‌که بدونی توی این پسته دربسته چیه، می‌شکنیدش. شکسته می‌شه اون در. دل آدم هم مثل همین پسته می‌مونه. یه سری از دل‌ها درشون بازه. می‌فهمی تو دلش چیه. ولی یه سری از دل‌ها هست که درش بسته ‌اس. این‌قدر بسته نگهش می‌دارند که بالاخره یه روز مجبور می‌شند بشکنند و همه‌چی خراب می‌شه.

آقای مجری: در دل آدم چه‌جوری باز می‌شه؟
فامیل دور: در دل آدم با درد دله که باز می‌شه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raha
لوسلوس
raha

از سوختنت جان و تنم می سوزد/ هر لحظه تمام بدنم می سوزد/ از این همه بی تفاوتی غمگینم/ بنگر که چگونه وطنم می سوزد!........


Raha

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raha
لوسلوس
raha

****تقدیم ب دخترا***


✔اﮔــﻪ ﺩﯾــﺪﯼ ﯾِـــﻪ ﺩُﺧﺘَـــﺮ ﺗــﺎ ﺻُﺒــﺢ ﺑﯿــﺪﺍﺭﻩ ﻧَﮕــــــــﻮ ﻫَﻤَـــﺶ
ﺩﺍﺭﻩ ﭼَﺘـــ ﻣﯿﮑُﻨــﻪ
                           ﺑِﮕـــﻮ ﺷﺎﯾَـــﺪ ﻏَﻤـــﺎﺵ ﻧِﻤﯿـــﺬﺍﺭَﻥ ﺑِﺨــﻮﺍﺑــﻪ➣
✔اﮔـــﻪ ﺩﯾـــﺪﯼ ﻋَﮑـــﺲ ﮔُـــﺬﺍﺷﺘــﻪ ﻓِﮑـــﺮﻧَﮑُــــﻥ ﻣﯿﺨـــﻮﺍﺩ ﺟَﻠﺒِـــ
ﺗَـــﻮَﺟُـــﻪ ﮐُﻨـــﻪ↯
                          ﺑِﮕـــﻮ ﺷﺎﯾَـــﺪ ﻣــﯽ ﺧــﻮﺍﺩ ﻧِﮕــﺎﻫِﺸــﻮ ﯾــﺎﺩﻩ ﯾِﮑــﯽ ﺑِﻨـــﺪﺍﺯﻩ●
✔ﺍﮔـــﻪ ﺩﯾــﺪﯼ ﺟَــﻮﺍﺑِـــ ﺩﻭﺗــﺎ ﮐﺎﻣِﻨﺘِـــ ﭘِﺴَـــﺮ ﺩﺍﺩ ﻧَﮕـــﻮ ﺣَﺘـــﻤﺎ
ﺳَــﺮ ﻭ ﺳِّــــﺮﯼ ﺩﺍﺭﻥ↯
                                 ﻓِﮑـــﺮﮐُـــﻦ ﺍﺯ ﺧــﺎﮐــﯽ ﺑﻮﺩَﻧِﺸــﻪ ، ﺩَﻟﯿـــﻞ ﻧِﻤﯿـــﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷــﻮﻥﭼَﺘـــ ﮐَـــﺮﺩﻩ ﺑــﺎﺷــﻪ ﯾﺎ ... ➣■●                 
✔ ﺍﮔــﺮ ﻓِﮑـــﺮِﺗـــ ﺩﺭ ﺑــﺎﺭَﻡ ﺧَـــﺮﺍﺑﻪ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺍﻻﻥ ﺑِﮑِـــﺶ
ﮐِــﻨﺎﺭ ...⇨     ↯
                      ✔ﺍﮔـــﻪ ﻓِﮑــﺮِﺗـــ ﺭﺍﺟِﺒَـــﻢ ﺧَﻼﻓــــﻪ ﺩﻭﺭَﻡ ﺧَﻄــﻪ ﻗِـــﺮﻣِــﺰ ﺑِﮑِـــﺶ !!
ﻣَـــﻦ ﻫَﻨــﻮﺯَﻡ ﺣَـــﺮﯾــﻢ ﻭ ﺣُـــﺮﻣَﺘــﻪ ﯾــﻪ ﺩُﺧﺘَـــﺮﻩ ﻭﺍﻗﻌـــﯽ رودارم⇨■●
                         »《ﺑـــﻪ ﺧﻮﺩِﺗـــ ﻧِﮕـــﺎﻩ ﮐُـــﻦ ﺑﺒﯿــــﻦ ﭼَﻨــﺪ چندی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raha
لوسلوس
raha

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍ :
*
*
*
%ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ،ﺑﺎﯼ
*
%ﭘﺴﺮ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺰﻥ،ﺑﺎﯼ
*
%ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﻟﯿﺎﻗﺘﺖ ﻫﻤﻮﻥ gf ﻗﺒﻠﯿﺖ ﺑﻮﺩ،ﺑﺎﯼ
*
%ﭘﺴﺮ : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﮔﻨﺪﺕ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺖ
ﮐﻨﺎﺭ،ﺑﺎﯼ .
*
%ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﮕﻪ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ؟؟ﺑﺎﯼ .
*
%ﭘﺴﺮ : ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﯼ؟ﭼﮑﺎﺭﮐﺮﺩﯼ؟ !!! ﺑﺎﯼ .
*
%ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﺑﮕﻮ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﮕﻪ؟ ﺑﺎﯼ .
*
%ﭘﺴﺮ : ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮔﻠﻢ،ﺑﺎﯼ
*
%ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ ﻋﺸﻘﻢ،ﺑﺎﯼ
*
%ﭘﺴﺮ : ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺎﯼ
*
%ﺩﺧﺘﺮ : ﭘﺲ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺸﻘﻢ ﻓﻌﻼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻦ،
ﺑﺎﯼ
*
%ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ،ﺑﺒﺨﺶ،ﺑﻮﺱ،بای
*
%ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﺪﺍﺕ،ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺎﺵ،ﺑﺎﯼ! o_O

ﯾﻌﻨﯽ ﯼ ﻣﺸﺖ ﺭﻭﺍﻧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻥ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺩﺍﺩﻥ :|
*
*
*
*
*
ﺑﺎی :|

مشاهده همه ی 3 نظر
raha
لوسلوس
raha

ﻛﭙﻲ ﻧﻜﻨﻲ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ:
.
.
.
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢﺳﻦ
ﻭ ﺳﺎﻻﺵ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﻧﺪ !!
ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﻮ ﺑﺬﺍﺭﻩ
ﭘﺎﯼ ﺏﭽﻪﺍﺵ ... ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ ﺑﺎ ﻭﻗﺎﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ : " ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ ... ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ !! "♤♤♤♤♤♤
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
ﺏﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﺍﻓﺘﺶ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ
ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﺍﺵ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭﻩ ...☆☆☆☆☆
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﭽﻪﺍﺵ ﺑﺎ ﻭﻗﺎﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ:♢♢♢♢♢
" ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ ... ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ !! ♧♧♧♧♧♧"
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍ، ﭼﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ♡♡♡♡♡♡♡
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻏﺬﺍ ﮐﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺳﯿﺮﻩ
ﺧﻮﺩﺷﻪ ...●○○•••••°°°°
.
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎﺯ
ﮔﻔﺘﻢ: " ﻣﻦ ﺑﺎﻣﺎﺩﺭﻡ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﯿﺴﺎﺯﻡ ........○•●°
ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻣﯿﺴﺎﺯﻡ ....... !!!"
.
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﺎﺩﺭﺵ ﻛﭙﻲ
ﻛﻨﻪ ﻭ ﺑ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻔﺮﺳﺘﻪ..........!!!!!به افتخار بهترین مادر دنیاااااا مامان خودم

مشاهده همه ی 4 نظر
raha
لوسلوس
raha

بااحترام تمام به دختران  وزنان ایرانم:
------------------------------------------------------------------------------------
او " مرد " است
دستهایش از تو زبرتر و پهن تر است...
صورتش ته ریش دارد...
جای گریه کردن، موهایش سفید میشود...
او با همان دستهای زبرش تو را نوازش میکند...
و با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را می بوسد و تو آرام میشوی...
به او سخت نگیر...
او را خراب نکن...!
او را " نامرد " نخوان...!
آنقدر او را با پول و ثروتش اندازه نزن...!
فقط به او نخ بده تا زمین و زمان را برایت بدوزد...
فقط با او روراست باش تا دنیا را به پایت بریزد...
آن مردی که صحبتش را میکنم، خیلی تنهاتر از زن است...!
لاک به ناخنهایش نمیزند که هر وقت دلش یک جوری شد، دست هایش را باز کند، ناخنهایش را نگاه کند و ته دلش از خودش خوشش بیایید..!
مرد، موهایش بلند نیست توی بی کسی هایش کوتاهش کند و اینطوری با همه ی دنیا لج کند...!
مرد نمیتواند وقتی دلش گرفت به دوستش زنگ بزند، یک دل سیر گریه کند و سبک شود...!
مرد، دردهایش را اشک نمی کند فرو می ریزد در قلبی که به وسعت دریاست..
یک وقت هایی،
یک جاهایی،
باید گفت:
" میم " مثل"مرد

مشاهده همه ی 2 نظر
raha
لوسلوس
raha

بااحترام تمام به دختران  وزنان ایرانم:
------------------------------------------------------------------------------------
او " مرد " است
دستهایش از تو زبرتر و پهن تر است...
صورتش ته ریش دارد...
جای گریه کردن، موهایش سفید میشود...
او با همان دستهای زبرش تو را نوازش میکند...
و با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را می بوسد و تو آرام میشوی...
به او سخت نگیر...
او را خراب نکن...!
او را " نامرد " نخوان...!
آنقدر او را با پول و ثروتش اندازه نزن...!
فقط به او نخ بده تا زمین و زمان را برایت بدوزد...
فقط با او روراست باش تا دنیا را به پایت بریزد...
آن مردی که صحبتش را میکنم، خیلی تنهاتر از زن است...!
لاک به ناخنهایش نمیزند که هر وقت دلش یک جوری شد، دست هایش را باز کند، ناخنهایش را نگاه کند و ته دلش از خودش خوشش بیایید..!
مرد، موهایش بلند نیست توی بی کسی هایش کوتاهش کند و اینطوری با همه ی دنیا لج کند...!
مرد نمیتواند وقتی دلش گرفت به دوستش زنگ بزند، یک دل سیر گریه کند و سبک شود...!
مرد، دردهایش را اشک نمی کند فرو می ریزد در قلبی که به وسعت دریاست..
یک وقت هایی،
یک جاهایی،
باید گفت:
" میم " مثل"مرد

مشاهده همه ی 2 نظر
ramin
آروم و عادیآروم و عادی
ramin

rhlmsa0iny2u71dd7v9a.jpg

مشاهده همه ی 16 نظر