بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

http://www.axgig.com/images/19818953854154284543.jpg

غصه مــــرا خورد…
وقتی دیدم

دست به سینه ایستادی…!

تمام راه را
برای

اغوشــــــت

دویـــــــــده بودم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

http://www.axgig.com/images/94151678148119101399.jpg

داشتم به این فک میکردم یه روز دنیای مجازی منفجر بشه... همدیگه رو گم کنیم ...

من دلم واسه کی تنگ میشه...زمان میگذره ما دهه 60 و70 ها میریم از اینجا دنبال زندگیامون بعد دیگه 80و90

میان جامون.. همدیگه رو گم میکنیم اما یه روزی یاد هم میفتیم...یاد خنده هامون... یاد کل انداختنامون..

شاخ بازیامون...لایک زدنامون..دلبستنامون....جوونیمون... این وسط فقط خاطره ها میمونه...ما ابدی نیستیم

یه روز میریم دنبال زندیگیامون....زندگی بی سروتهمون...دنیای مجازی من!ادم های مجازی <من ازهمین الان

دلتنگتونم ...کاش میشد وقت رفتن خاطراتتون هم پاک کنید وبرید....!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
    امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
    و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
    و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
    و غمــت سـهم ِ مــن!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

http://www.axgig.com/images/70434133674841864157.jpg

 اینجــا هیـچ قـرصــی

آرام بـخــش نیـستــــــــ
مگــر
قـرص روی مـاهتـــــــــ..


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

ωــاכه مــے بینـــم…

ωــاכه مــے پنـכارم زنـכگــے را…

نمـــے כانـωـﭡــم جُــرم مـے כانـنـכ ωــاכگــے را !

ωــاכگــے جُـرم اωـت و مـטּ مجـرم تـریـטּ مجـرم شـہــرم (!)

ωــاכه مــے مـانـــم…

ωــاכه مــے مـیرم…

امـّـــــا ،

تــرڪ نـمــے گــویـــم پـاڪــے ایـטּ ωــاכگــے را…

http://www.axgig.com/images/50175295988295321331.jpg


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

naghmehsara.ir

کنج گلویم قبرستانی است پرازاحساسهایی که زنده بگورشده اند،به نام بغض….

”عشق گمشده من

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان

نمیکند،وآدمهائی

که هرگزتکرارنمی

شوند….وتو آنگونه ای…

فقط همین

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 1 نظر
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

چـــای دَم کـــن خســــته ام از "تلخـــیِ نســـکافــه هــا"

چـــای بــا عــــطر "هـــل" و "گـُــل هـــای" قــــوری بــــــهتر اســــت

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 2 نظر
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

http://axgig.com/images/07789007229644978774.jpg


به بعضیا هم باید گفت : عزیزم یه راست بگو ببینم بلدی !

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 1 نظر
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

مهــمــترین درســـی کــه از زنـــدگی آمـــوختـــم ایــن بــود


کـــه هیــچ کـــس شبیـــه حــرفهـــایــش نبــود...!http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Namayeshe%20Ehsas%2015/7.jpg

هـــوای تـازه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙
♥●•٠·˙saba- دختری از جنس سکوت♥●•٠·˙

خلوتم را نشكن

شايد اين خلوت من كوچ كند

به شب پروانه

به صداي نفس شهنامه

به طلوع اخرين افسانه

و غروبي كه در ان

نقش ديوانگي يك عاشق

بر سر ديواري پيدا شد.

خلوتم را نشكن

خلوتم بس دور است

ز هواي دل معشوق سهند

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 1 نظر