لحظه  بروز رسانی 
raha
لوسلوس
raha

دلم را تهدید کرده امکه اگریکــــــــــــــــبار دیگربهانه ات را بگیردمیدهم دوبــــــــــــ

دلم را تهدید کرده ام

که اگر

یکــــــــــــــــبار دیگر

بهانه ات را بگیرد

میدهم دوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

بسوزانیــــــــش…

مشاهده همه ی 6 نظر
raha
لوسلوس
raha

خیلی سخته دلت هوای یه نفر رو بکنهولی نتونی بگیخیلی سخته

خیلی سخته دلت هوای یه نفر رو بکنه

ولی نتونی بگی

خیلی سخته دلت بخواد صداش رو بشنوی

ولی نتونی زنگ بزنی

مشاهده همه ی 10 نظر
raha
لوسلوس
raha

خیس می شوم این روزها زیادهم از بارانهم ازاحساسهم از درد

خیس می شوم این روزها زیاد

هم از باران

هم ازاحساس

هم از درد بی دردی…

مشاهده همه ی 1 نظر
raha
لوسلوس
raha

ســــهم من کجاست؟؟؟ کجا بايد قدم بگذارم که کسي را له

ســــهم من کجاست؟؟؟
کجا بايد قدم بگذارم که کسي را له نکنم؟
ســــهم من کجاست؟؟؟
کجا بايد دل ببندم که دير نکرده باشم؟
ســــهم من کجاست؟؟؟
مگر ديگر ستاره اي باقي مانده است،
که سهم شبهاي تاريک من باشد؟
کجاي اين زمين خاکي کوله بارم را پايين بگذارم،
که توقف ممنوع نداشته باشد؟؟؟
بگو بگو...کجا خستگي هايم را به در کنم
که کسي نگويد"ببخشيد اين جا جاي من است"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raha
لوسلوس
raha

اگه فکر میکنی که رفتنت باعث شکستنم میشه ؛اگه فکرمیکنی که

اگه فکر میکنی که رفتنت باعث شکستنم میشه ؛اگه فکرمیکنی که

اگه فکر میکنی که رفتنت باعث شکستنم میشه ؛

اگه فکرمیکنی که بعد ازرفتنت اشک میریزم ؛

اگه فکرمیکنی که بانبودنت لحظه هام خالی میشن؛

اگه فکرمیکنی که هرلحظه دلم برات تنگ میشه؛

اگه فکرمیگنی که بی تومیمیرم؛

درست فکرمیکنی تو که میدونی نبودنت رو تاب نمیارم پس تو رو به اون قلب بی ریات باهام

بــــــــــــــــــــــــــــــــــمــون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raha
لوسلوس
raha

برای دل خودم می نویسم … برای دلتنگی هایم

برای دل خودم می نویسم …
برای دلتنگی هایم
برای دغدغه های خودم
برای شانه ای که تکیه گاهم نیست !
برای دلی که دلتنگم نیست …
برای دستی که نوازشگر زخم هایم نیست …
برای خودم می نویسم !
بمیرم برای خودم که اینقدر تنهاست !.!.!.!
آپلود عکس رایگان

مشاهده همه ی 2 نظر