لحظه  بروز رسانی 
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

نــه فازم غـــمه. نــهbf کمــــه !!! ایـــنم خاصیـــته مـــنــ


゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字キラキラ、お花 など のデコメ絵文字

-----------


゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字نــه فازم غـــمه.. نــهmini60.gifbf mini60.gifکمــــه !!!゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字ایـــنم mini58.gifخاصیـــته mini58.gifمـــنــ ـ ـ ـــه..゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字اونــکــه لیـــاقـــت داره mini57.gifمـــ ـ ـــآالـــ ـ ـــهmini57.gif منـــه..゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字


IMG_4638.JPG

مشاهده همه ی 95 نظر
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

الویــت اول ←غرورمــهـ→ چون همـهـ ی وجــــــودمهٌ


candied139.giflinecuore59524.gifcandied139.gif

sitap1.gif9c78d9ebf226b717cdf71551d8b1160f.gifsitap1.gif

1101559tkxmozznzh.gifالویــت اول1101559tkxmozznzh.gif

←غرورمــهـ→

1101559tkxmozznzh.gifچون همـهـ ی وجــــــودمهٌ1101559tkxmozznzh.gif


no_flash.gif


IMG_4640.JPG

مشاهده همه ی 93 نظر
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

بـهـ بَـعـضـیـامـ بـاسـ گُفـتـ : هَـرکـی بـامـن شُـد دَمـپَـر بَـعـد

lin_sakura2.gif

66118260960720757924.gif


今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字بـهـ بَـعـضـیـامـ بـاسـ گُفـتـ :おもしろい のデコメ絵文字
今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字هَـرکـی بـامـن شُـد دَمـپَـرおもしろい のデコメ絵文字
今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字بَـعـد چَـن وَقـتـ شـد پَـرپَــر !!おもしろい のデコメ絵文字
今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字گـفـتـم کـه مـواضـب خـودت بـاشـی おもしろい のデコメ絵文字

no_flash.gif

IMG_4641.JPG

مشاهده همه ی 20 نظر
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

بـهـ بـعضــیـامـ بـآس بـگـیـی: واسهـ ماآ فاز لاو نگیـــر فاضـلابــــ

image034.gif

4378db5dd678176974d98533459ea625.gifstop_red_flash.gif4378db5dd678176974d98533459ea625.gif


サイコー のデコメ絵文字بـهـ بـعضــیـامـ بـآس بـگـیـی:サイコー のデコメ絵文字

サイコー のデコメ絵文字واسهـ ماآ فاز لاو نگیـــرサイコー のデコメ絵文字

فاضـلابــــサイコー のデコメ絵文字

no_flash.gif


IMG_5857.JPG

مشاهده همه ی 16 نظر
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

بـهـ بعضــیا باسـ بگیـــ: اونــــــــی که تویــــــی عــــشقـــشِ؛ ما بــــــــش


linecuore59511.gif

candied227.gif


かわいい ふんわり のデコメ絵文字بـهـ بعضــیا باسـ بگیـــ:゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

かわいい ふんわり のデコメ絵文字اونــــــــی که تویــــــی عــــشقـــشِ؛゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

おもしろい のデコメ絵文字ما بــــــــش میگیـــــــــم کــــــــــشمــــــــــــــــــــش゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字


no_flash.gif

82395846192355926821.jpg

مشاهده همه ی 14 نظر
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

     بـهـ بعــضیــا بایـد بگـیـــ واسـهـ رسیدن بـهـ ماآ بایـد


candied298.gifOOOpg.gifextras1776.gif


7zbah6dqnakwae8pvf7.gif    558262b0he20icne.gif


オシャレ のデコメ絵文字بـهـ بعــضیــا بایـد بگـیـــNAIL のデコメ絵文字

つけまつげ、オシャレ、化粧品 のデコメ絵文字واسـهـ رسیدن بـهـ ماآ بایـد دست و پا بزنــیـ داداشــ…ネイル のデコメ絵文字

オシャレ のデコメ絵文字و الا زنـگ و اسـ کهـ همـهـ میـزنن今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字no_flash.gif

46760388657221275353.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

    بـهـ بـعـضیـــا بآیـد بگیــ عزیزمــــ من ب زندگیهـ خودم هـم ریدم  هیکلـهـ تـووو ک

2480023r8qri7d92o.gif

484813hos0os8tjh.gif484813hos0os8tjh.gif  c1kasz3knlnjurhx0pc.gif 484813hos0os8tjh.gif484813hos0os8tjh.gif


グーミーズ のデコメ絵文字بـهـ بـعـضیـــا بآیـد بگیــ グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字عزیزمــــ グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字من ب زندگیهـ خودم هـم ریدم *グーミン* のデコメ絵文字
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字هیکلـهـ تـووو ک دیگـهـ هیچیــ نیــس グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

no_flash.gif

89711776313831566807.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

اخلاق سگیتو بـﮧ جوטּ میخرم اگـﮧ مرامتم مثل سگ

pribln1b.gif

439521m0is2puof7.jpg

おもしろい のデコメ絵文字 اخلاق سگیتو بـﮧ جوטּ میخرم サイコー のデコメ絵文字

おもしろい のデコメ絵文字اگـﮧ مرامتم مثل سگ باشـﮧ サイコー のデコメ絵文字

no_flash.gif

http://www.photokade.com/wp-content/uploads/axneveshte-farsi-photokade-4.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩
آروم و عادیآروم و عادی
♪ ♩ الهـــــه ♪ ♩

= esHgَAm میگטּ روز قیامت פֿــבا از تڪ تڪ


pribln1a.gif
今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字ぃろぃろι(〓^〇^〓)/ のデコメ絵文字今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字

゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 = 373813c8qyd2txyp.gifesHgَAm373813c8qyd2txyp.gif 143.gif480351dikig5t4qw.gif


میگטּ روز قیامت פֿــבا از تڪ تڪ ڪارایه اבم

سوال میڪنه؟!

اـפֿـ... בوست בارم روز قیامت פֿــבا ازم بپرسه

✓ واسه چے בلت شڪس؟!! ✓

اونوق قیـــــــامت بپا میڪنم


fghjfhjm.gifvb%2520cgh.gif


رفیــق ۴ حــرفـﮧ . . .


ぐちゃぐちゃ のデコメ絵文字امـآ اگـﮧ بـﮧ گــآتـــــ بـده خعلــی حـرفـهـぐちゃぐちゃ のデコメ絵文字


no_flash.gif


قلبم رو تکراره همیشه دوستت داره

j12.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر