لحظه  بروز رسانی 
جامانده ازطلائیه 6263-ولایت آبرومه- شهادت آرزومه
گرفتارگرفتار
جامانده ازطلائیه 6263-ولایت آبرومه- شهادت آرزومه

زنده باد امام و رهبری دانا و توانا که تمام گفته

زنده باد امام و رهبری دانا و توانا که تمام گفته

زنده باد امام و رهبری دانا و توانا که تمام گفته هایش با علم و عمل درهم آمیخته است.
باید به وجودذی قیمتش افتخار کنیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید