لحظه  بروز رسانی 
جامانده ازطلائیه 6263-ولایت آبرومه- شهادت آرزومه
گرفتارگرفتار
جامانده ازطلائیه 6263-ولایت آبرومه- شهادت آرزومه

فقط خدا می داند که صدامیان کافر در طلاءیه با رزمندگان

فقط خدا می داند که صدامیان کافر در طلاءیه با رزمندگان

فقط خدا می داند که صدامیان کافر در طلاءیه با رزمندگان ما چه کردند.
هنوز صدای یا زهراء یا مهدی ویا حسینشان در دشت وباتلاقهای طلاءیه به گوش می رسد.
خدایا مارا مدیون شهداء قرار نده که اگر به تکلیفمان عمل نکنیم هلاک خواهیم شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جامانده ازطلائیه 6263-ولایت آبرومه- شهادت آرزومه
گرفتارگرفتار
جامانده ازطلائیه 6263-ولایت آبرومه- شهادت آرزومه

ما برعهدی که باشهداء بسته ایم مصمم ایستاده ایم وتاآخرین قطره

ما برعهدی که باشهداء بسته ایم مصمم ایستاده ایم وتاآخرین قطره

ما برعهدی که باشهداء بسته ایم مصمم ایستاده ایم وتاآخرین قطره خونمان ازآرمانهایشان دفاع خواهیم کرد.
اگرغیرازاین باشدجفا و خیانت به آنها محسوب می گردد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید