لحظه  بروز رسانی 
.
.

این شَب است که باعِث میشود مَن به #تو فِکر کنم؟

این شَب است که باعِث میشود مَن به #تو فِکر کنم؟

این شَب است که باعِث میشود مَن به فِکر کنم؟
یا مَن هَستم
که برایِ فِکر کردن به
اِنتِظارِ شَب را میکِشم...؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A ɱ ίર
A ɱ ίર

Falling down is an accident, but being there is your choice

Falling down is an accident, but being there is your choice.

زمین خوردن یک حادثه است ، ولی بودن رو زمین انتخاب خودته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

حموم رفتن زمان ما : میرفتیم تو حموم یه

حموم رفتن زمان ما :
میرفتیم تو حموم
یه شیرو باز میکردیم، دندونامون میریخت کف حموم از سرما!
اون یکیو باز میکردیم، مث آب سماور در حال جوش بود!
یه عر میزدیم از سوزش،
مامانمون مى زد پس کله مون که اذیت نکن، آروم بگیر.
بعد با اون صابون زرد گنده ها که مثه چرکِ خشکیده بود، میفتاد به جونمون
تا حدى که چشمامون از کاسه دربیاد!
یعنى ما از نظر مامانمون کثافتى بودیم که میخوایم در مقابل نظافت مقاومت کنیم!
بعد یه جورى چنگ میزد موهامونو که انگار داعش به شپشا حمله کرده
بعدش با شامپوى پاوه کل هیکلمونو غربال گرى میکردن!
بعد از همه اینا جان گُدازترینش کیسه کشیدن بود!
دو لایه از پوستمونو بر میداشتن،
فک میکردن چرکه! باز ادامه میدادن.
بعدِ حموم صدتا لباس تنمون میکردن،
یه روسرى به کله مون، یه یقه اسکى هم روى همش.
بعد از شدت کوفتگى و خستگى بیهوش میشدیم، میگفتن: ببین چه راحت خوابیده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ
ᴹᵒʰᵃᵐᵐᵃᵈᴰᵉᵃᵈ

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله

 مَن أكَلَ مِن كَدِّ يَدِهِ ، مَرَّ على الصِّراطِ كالبَرقِ الخاطِفِ .;

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله

 هركه از دسترنج خود بخورد، مانند برق جهنده از صراط بگذرد .;

جامع الأخبار: 390/1085 .

نظرات برای این پست غیر فعال است