لحظه  بروز رسانی 
Moon shadow
ناراحتناراحت
Moon shadow

در کمک کردن مرز نذاریم بنی آدم اعضای

در کمک کردن مرز نذاریم

در کمک کردن مرز نذاریم

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرندپی نوشت: جهت شرکت در مسابقه فیس نما
ممنونم از بازدیدتون

مشاهده همه ی 103 نظر
af
af

کسی که این نقاشی رو کشیده میخواسته در دانشگاه هنر وین

کسی که این نقاشی رو کشیده میخواسته در دانشگاه هنر وین

کسی که این نقاشی رو کشیده میخواسته در دانشگاه هنر وین تحصیل کندو یک نقاش معروف شود ، اگر او از طرف دانشگاه وین پذیرفته میشد تاریخ جهان بسیار متفاوت میشد !
اسم این نقاش هیتلر است !

مشاهده همه ی 12 نظر