لحظه  بروز رسانی 
mohammad
mohammad

صحبت از پژمردن یک برگ نیست.وای جنگل را بیابان می کنند

صحبت از پژمردن یک برگ نیست...وای جنگل را بیابان می کنند
دست خون الوده را در پیش چشم خلق پنهان می کنند
هیچ حیوانی هم به حیوانی نمی دارد روا
انچه این نا مردمان با جان انسان می کنند
صهیون داعش امریکا ضد انسانیت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad

اینها نمایندگان مجلسی هستن که برای ورود به اون بنر چاپ

اینها نمایندگان مجلسی هستن که برای ورود به اون بنر چاپ

اینها نمایندگان مجلسی هستن که برای ورود به اون بنر چاپ نمی کنن
ای کاش تمام نمایندگان مجلس ما اینچنین بودند 
اینها برای دنیا تبلیغ نمی کنند نه برای پست نه مقام
اینها را ما نمی توانیم درک کنیم

مشاهده همه ی 3 نظر
mohammad
mohammad

عشق ایثار ادب حرمتشهادت وفای به عهد اطاعت رضاهمه وهمه در

عشق ایثار ادب حرمتشهادت وفای به عهد اطاعت رضاهمه وهمه در

عشق ایثار ادب حرمت
شهادت وفای به عهد اطاعت رضا
همه وهمه در این جایگاه زیباست
شهادت می دهد این قبر کوچک...که مردی را خجالت اب کرده

مشاهده همه ی 2 نظر
mohammad
mohammad

واقعی ضبظ شده توسط دوربین خیابان

باور نکردنی

واقعی ضبظ شده توسط دوربین خیابان

مشاهده همه ی 14 نظر
mohammad
mohammad

کاریکه نگاه تو شبی با دل ما کرد.با خلق نکرداست نه

کاریکه نگاه تو شبی با دل ما کرد.با خلق نکرداست نه

کاریکه نگاه تو شبی با دل ما کرد...با خلق نکرداست نه چنگیز نه تا تار
اوج غم این قصه همین جاست...من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار

مشاهده همه ی 4 نظر
mohammad
mohammad

تا اهریمن درون را نکشیرستگاری خیالی است خوش

تا اهریمن درون را نکشیرستگاری خیالی است خوش

تا اهریمن درون را نکشی
رستگاری خیالی است خوش

مشاهده همه ی 6 نظر
mohammad
mohammad

یاران چه غریبانه رفتند ازاین خانه عشق را در دلم بیدار

یاران چه غریبانه رفتند ازاین خانه عشق را در دلم بیدار

یاران چه غریبانه رفتند ازاین خانه

عشق را در دلم بیدار کردی....نه فلک را عاشق دیدار کردی

مشاهده همه ی 10 نظر
mohammad
mohammad

می شود حرف تو را با نی لبک تفسیر کرد می

می شود حرف تو را با نی لبک تفسیر کرد می

می شود حرف تو را با نی لبک تفسیر کرد
می توان عشق تورا با خون دل تقریر کرد

مشاهده همه ی 4 نظر