لحظه  بروز رسانی 
ساده (مدیر گروه isay )
آروم و عادیآروم و عادی
ساده (مدیر گروه isay )
فیگور

فیگور

مشاهده همه ی 1 نظر
ساده (مدیر گروه isay )
آروم و عادیآروم و عادی
ساده (مدیر گروه isay )

گفتم که گناه من عظیم است عظیم در

گفتم که گناه من عظیم است عظیم در

گفتم که گناه من عظیم است عظیم

در حشر جزای من جحیم است جحیم

ناگاه به گوش جان شنیدم از غیب

نومید مشو خدا کریم است کریم

التماس دعا

{-47-}{-47-}{-47-}

الهی

به حرمت محرم

بهترین احوال

بهترین روزا

بهترین تقدیر

بهترین عاقبت

بهترین عزاداری و

بهترین زندگی نصیبتون بشه

التماس دعا
{-47-}{-47-}{-47-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ساده (مدیر گروه isay )
آروم و عادیآروم و عادی
ساده (مدیر گروه isay )

اي دل بيا كه ماه محرم بر آمده اين مه

اي دل بيا كه ماه محرم بر آمده
اين مه به قلب شيعه چنان خنجر آمده

از بهر قتل شاه زمان پور بو تراب
در كربلا ببين كه دو صد لشكر آمده

در اين مه حرام حسين سبط مصطفي
از ظلم اشقيا زچه رو بي سر آمده

فرزند مرتضي و سرور دل نبي
از سوز تشنگي به لبش اخگر آمده

سقاي كربلا بنگر در كنار آب
لب تشنه تير كينه به چشم تر آمده

ناموس كردگار به دو چشمان اشكبار
بر سر زنان با سر بي معجر آمده

سينه زنان و نوحه سرا بهر تعزيت
با حوريان فاطمه ي اطهر آمده

بهر شهادت عمل شمر نا بكار
در قتلگه حضرت پيغمبر آمده

نوباوه رسول و جــــگر گوشــــه بتــول
كرد اين چنين دعوت حق را ز جان بتول

روزي كه خواست جانب كوفه سفر كند
اهل زمانه را ز سفر با خبر كند

با خيل ياوران و زنان و نوادگان
رفع بلا ز امت خير البشر كند

از بيم كسر حرمت كعبه خداي عشق
مجبور گشت حج خدا مختصر كند

نوبــــاوه رســــول و جگر گوشه بتول
كرد اين چنين دعوت حق را زجان قبول

آه از دمي كه لشكر بن سعد بي حيا
طبل ظفر نواخت به نزديك خيمگاه

پژمرده بود باغ نبي از سر عطش
زينب در اضطراب و حسينش به قتلگاه

رو سوي خيمگاه نهادند رو بهان
بردند هر چه بود ز جمله طلا و كاه

نامرد دهر شرم ز زهرا نكرد و زد
سيلي به بروي دختر زيبا ي همچو ماه

دست ستم خرگه دلدادگان بسوخت
دشت ستم بود لبالب ز دود و آه

نو باوه رسول و جـــــگر گـــوشه بتول
كرد اين چنين دعوت حق را زجان قبول

سرهاي شاهدان چو به ني آشيانه كرد
دخت نبي ساز سفر را بهانه كرد

از طرف بوستان خزان ديده چون گذشت
تير فراق را دل زينب نشانه كرد

جانا سرت كجاست تماشا كني دمي
نيلي رخ رقيه كه با تازيانه كرد

زنجير كين كه بسته به پاي شهنشه اي
با اشتري لجوج به كوفه روانه كرد

نازم به دختري كه ز زهرا گرفته خط
باخطبه اي كه خواند حسين جاودانه كرد

نو باوه رسول و جــــگر گوشـــه بتول
كرد اين چنين دعوت حق را زجان قبول

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ساده (مدیر گروه isay )
آروم و عادیآروم و عادی
ساده (مدیر گروه isay )

فریاد زد مکبر صحنین کربلا ماه محرم آمده؛ قد قامت

فریاد زد مکبر صحنین کربلا
ماه محرم آمده؛ قد قامت العزا

قد قامت العزا همگی پا شدند و بعد
اما یکی یکی همگی تا شدند و بعد

قد قامت العزا قد مادر شکسته تر
قد علی و قد پیمبر شکسته تر

صف های گریه دور و بر عرش بسته شد
حتی خدا هم از غم او دل شکسته شد

تکبیرة الحسین که احرام او شکست
وای استخوان سینه و اندام او شکست

تکبیرة الحسین دو رکعت نماز کرد
اما همین که رو به رسول حجاز کرد

باران سنگ صورت او را ملول کرد
از هر طرف که سنگ زدندش قبول کرد

الله اکبر! آه! که آبش نداده اند
یک جرعه هم به طفل ربابش نداده اند

الله اکبر! آه! که نیت نموده اند
در قتلگاه چیست که قسمت نموده اند؟

یا ایها الصلاة نمازش شکست وای!
صد بار شمر بر سر سینه نشست وای!

یا ایها الصلاة رکوع عمود چیست؟
در جمع خیمه غارت بود و نبود چیست؟

یا ایها الصلاة شب اول است این
تازه شروع یک کمی از مقتل است این

یا ایها الصلاة بگو عازمم کنند
امشب دوباره گریه کن مسلمم کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ساده (مدیر گروه isay )
آروم و عادیآروم و عادی
ساده (مدیر گروه isay )

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز / دانش‌آموزان

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز / دانش‌آموزان

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز / دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند
ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین / بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند.

مشاهده همه ی 1 نظر
ساده (مدیر گروه isay )
آروم و عادیآروم و عادی
ساده (مدیر گروه isay )

سلام من به محرم , محرم گل زهرا به لطمه

سلام من به محرم , محرم گل زهرا به لطمه

سلام من به محرم , محرم گل زهرا
به لطمه های ملائک , به ماتم گل زهرا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید