لحظه  بروز رسانی 
ramin....مدرس و مترجم
ramin....مدرس و مترجم

برای همه دعا کنید مثل پروردگار که مهربانیش بر

برای همه دعا کنید مثل پروردگار
که مهربانیش بر همه
سایه افکنده است
ای دوست مرا دعا کن شاید نزدیکتر از من به
خدا ایستاده ای

مشاهده همه ی 3 نظر