لحظه  بروز رسانی 
ramin
ramin

https://facenama.com/i/tmp4/1578192572871477_large.jpg سردار سلیمانی قهرمان و اسطوره مبارز

https://facenama.com/i/tmp4/1578192572871477_large.jpg سردار سلیمانی قهرمان و اسطوره مبارز

https://facenama.com/i/tmp4/15781..._large.jpg
سردار سلیمانی قهرمان و اسطوره مبارزه
با تروریسم دست نشانده امریکا در جهان اسلام بود
سردار سلیمانی برای همیشه در دل مسلمانان و ازادیخواهان
جهان ماندگارشد.ونام و اوازه او جهانی شد. بدون شک
ترور سردار سلیمانی به دستور ترامپ یک خطای راهبردی دولت امریکا بود.
و به حضور امریکا در جهان اسلام وغرب اسیا و خاور میانه نقطه پایانی خواهد گذاشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید