لحظه  بروز رسانی 
raminFC
شیطونشیطون
raminFC

همسايمون يه دختر داشت ، من با اين

همسايمون يه دختر داشت ،


من با اين دكتر بازي مي كردم بهش آمپول مي زدم،


باهاش خاله بازي مي كردم بهش آمپول مي زدم ،


باهاش فوتبال بازي مي كردم بين نيمه ها بهش آمپول مي زدم ،


اصن بازي بهانه بود


من فقط به اين بدبخت چپ و راست آمپول مي زدم ،


آخرشم شوهر كرد رفت خارج و آدم موفقي شد ،


اين نشون مي ده آمپولا تاثير داشته

مشاهده همه ی 1 نظر
raminFC
شیطونشیطون
raminFC

تلفن زنگ می خورد : گفتگوی دو دختر پای تلفن:

تلفن زنگ می خورد :


گفتگوی دو دختر پای تلفن:
سلام عشقم، قربونت برم. چطوری عسل؟ فدات شم... می بینمت خوشگم... بوس بوس


گفتگوی دو پسر پای تلفن:
بنال... بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای؟ د گمشو راه بیفت دیگه کره خربعد از قطع کردن تلفن :


دخترها:
واه واه واه !!! دختره ایکپیریه بی فرهنگ چه خودشم میگیره اه اه اه انگار از دماغ فیل افتاده حالمو بهم زد


پسرها:
بابا عجب بچه باحالیه این حمید خیلی حال میکنم باهاش خیلی با مرامه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raminFC
شیطونشیطون
raminFC

دیشب ماشین دختره خراب شده بود در یک حرکت خیرخواهانه با

دیشب ماشین دختره خراب شده بود
در یک حرکت خیرخواهانه با دوستام رفتیم هلش بدیم …
روشنش که نکرد هیچ ، تازه چرخ ماشینم انداخت تو جوب ، بعدش پیاده شده
طلبکارانه میگه شما کج هل دادید …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raminFC
شیطونشیطون
raminFC

تـــُرکیه است دیگر . . . . . .

تـــُرکیه است دیگر
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گاهی فیلم میسازه چهارصد هزار قسمت...
آخرشم نمیفهمی کی بچۀ کیه ؟ کی شوهرِ کیه ؟
بابای این بچهِ کی بود ؟ چرا این هم عموشه هم باباش؟
این خانومه تو عروسی شوهرش چرا لباس عروسُ دوستش پوشیده بود؟
این آقاهه چجوری هم دامادِ طرفِ ،هم شوهر زنِ طرفِ ، هم پدرِ بچۀِ دوستِ زنِ طرفِ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raminFC
شیطونشیطون
raminFC

دختره استاتوس گذاشته: خلقت پسرا اصلاً شوخیه جالبی نبود…! پسره اومده

دختره استاتوس گذاشته: خلقت پسرا اصلاً شوخیه جالبی نبود…!

پسره اومده کامنت گذاشته: ولی خـلـقـت دخـتـرا خیلی باحال بود،
مردیم از خنده <img src=">

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید