لحظه  بروز رسانی 
امین براتپور
آروم و عادیآروم و عادی
امین براتپور

حال من حال اسیریست که هنگام فرار یادش

حال من حال اسیریست

که هنگام فرار یادش امد که کسی منتظرش نیست


💝💝نرفت💝💝😭😭😭😭😭😭😭😭

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ava
Ava

شکوه آرزو را بازگو کن ندار از هیچ کس

شکوه آرزو را
بازگو کن
ندار از هیچ کس باکی ،هراسی
به هر چیزی نمیخواهی
بگو نه
اگر راه رهایی زیر سنگ است
تمام کوه ها را زیرو رو کن
وگر بشکست جام آرزویت
تلاطمهای دریا را
سبو کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید