لحظه  بروز رسانی 
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

اسمش آدم است . . . اما تو

اسمش آدم است . . .

اما تو باور نکن . . .

گاهی کاری می کند که . . .

از پس هیچ گرگی بر نمی‌آید . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

هرگز اجازه ندهید کسی برای شما اولویت باشد . .

هرگز اجازه ندهید کسی برای شما اولویت باشد . . .
وقتی که شما برای او فقط یک گزینه هستید . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

اگر می خواهید چیزی را تصاحب کنید ، آن

اگر می خواهید چیزی را تصاحب کنید ،
آن را تنها برای خود نخواهید . . .


(جبران خلیل جبران)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

به دو چیز نباید تکیه کرد : دیوار

به دو چیز نباید تکیه کرد :

دیوار تازه رنگ شده . . .

انسان تازه به دوران رسیده . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

شجاع باش . . . حتی اگر قلباً شجاع نیستی

شجاع باش . . .
حتی اگر قلباً شجاع نیستی . . .
وانمود کن که هستی . . .
هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده باشد و

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده باشد و
همه را کوچک ببیند . . .
غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک میبینند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

کسی رو که با دروغ به دست بیاری ،

کسی رو که با دروغ به دست بیاری ،
قطعا با خیانت از دست میدی . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﺯﺍﺭﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﺯﺍﺭﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ . . .
ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ . . .
ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ . . .
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺩﺍﺩﯼ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

بزرگترین بدی ، خوبی کردن ِ بیش از حدّ

بزرگترین بدی ،
خوبی کردن ِ بیش از حدّ و اندازه ست . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

عاشق طرز فکر آدمها نشید ، آدمها زیبا فکر

عاشق طرز فکر آدمها نشید ،
آدمها زیبا فکر میکنند زیبا حرف میزنند
اما زیبا زندگی نمیکنند . . .


(رومن پولانسکی)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید