لحظه  بروز رسانی 
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

دوست که باشی فرقی نمیکند زن باشی یا مرد .

دوست که باشی فرقی نمیکند زن باشی یا مرد . . .
دور باشی یا نزدیک رفاقت فاصله ها را پر میکند . . .
گاهی با حرف گاهی سکوت . . .
دوست که باشی فرقی نمیکند از کدام فصلیم یا کدام نسل . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

یادت باشہ تا خودت نخواے هيچ ڪس نميتونہ زندگيتو خراب ڪنہ

یادت باشہ تا خودت نخواے هيچ ڪس نميتونہ زندگيتو خراب ڪنہ
یادت باشہ ڪہ آرامش رو بايد تو وجود خودت پيدا ڪنے

یادت باشہ خُدا هميشہ مواظبتہ
يادت باشہ هميشہ تہ قلبت يہ جايے براے بخشيدن آدما بگذارے ...

منتظر هيچ دستے در هيچ جاے اين دنيا نباش ... اشڪهايت را با دستهاے خودت پاڪ ڪن ؛ همہ رهگذرند!!!

زبان استخوانے ندارد اما آنقدر قوے هست ڪہ بتواند قلبے را بشڪند
مراقب حرفهايمان باشيم .

گاهے در حذف شدن ڪسے از زندگيتان حڪمتے نهفته است .اينقدر اصرار بہ برگشتنش نڪنيد !!!

آدما مثل عڪس هستن، زيادے ڪہ بزرگشون ڪنے ڪيفيتشون مياد پايين !!!


زندگے ڪوتاه نيست ، مشڪل اينجاست ڪہ ما زندگے را دير شروع ميڪنيم !!!

دردهايت را دورت نچين ڪہ ديوارشوند ، زير پايت بچين ڪہ پلہ شوند …


هيچوقت نگران فردايت نباش ، خداے ديروز و امروزت ، فرداهم هست …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

در سه کلمه می‌توانم هر چه را راجع به زندگی یاد

در سه کلمه می‌توانم هر چه را راجع به زندگی یاد گرفته‌ام بیان کنم :
زندگی
ادامه
دارد ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی. دوستت دارم

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی.
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی.
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی.
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی.
دوستت دارم چون زایید ه ي احساس پاک منی
دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی
دوستت دارم چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنها ترین مصراع شعر منی
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی
دوستت دارم چون دوستت دارم…
دوستت دارم چون دوست داشتن تو نه دلیلی دارد و نه قانونی….
دوستت دارم تا آخرین لحظه ي بودنم…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

═══‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌═══════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════ آهــنگ هــای خدا هــمیــشه زیــبا هــستند گوش ڪטּ

═══‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌═══════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════
آهــنگ هــای خدا هــمیــشه زیــبا هــستند
گوش ڪטּ
صدای طبیــعت
صدای رودخانه
صدای یــڪ پرنده
صدای طپش قلب یــڪ عاشق
چه دلنواز نواخته شده اند
تار دلت نزد خداست
می خواهــم از خدا
ڪه بزند بهــتریــטּ پودهــا را بر تار وجودت
و بسازد ترانه ای زیــبا از سرنوشت
═══‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌═══════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

نمیدانم. ************************ نمیدانم که او دانست دلیل

نمیدانم......
************************

نمیدانم که او دانست دلیل گریه‌هایم را
نمیدانم که حس کرد او حضورش در سکوتم را
و میدانم که میدانست ز عشق بودنش مستم
وجود ساده اش بود که من اینگونه دل بستم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

♥ دوست داشتـטּ یعنے .♥ ♥ وقتے میــــدونه.♥ ♥

♥ دوست داشتـטּ یعنے ...♥
♥ وقتے میــــدونه...♥
♥ روے چیزے حساسے...♥
♥ یا از ڪارے بدت میـــاد...♥
♥ حواسش هست ڪه ناراحتت نکنه...♥
♥ دوست داشتـטּ یعنے همیـטּ........♥

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

آغوش تودنیای من است وچشمانت گسلهای آن وقتی نگاهم

آغوش تودنیای من است وچشمانت گسلهای آن
وقتی نگاهم میکنی زلزله میشود تمام دنیایم وتنها متروکه ای در من می ماند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

من گفته بودم که از تو نوشتن عنوان نمی خواهد ولی

من گفته بودم که از تو نوشتن عنوان نمی خواهد ولی امروز با عنوان می نویسم .

دل من یه روز به دریا زد و رفت ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin etemadjoo
مهربونمهربون
ramin etemadjoo

عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او

عجب صبری خدا دارد!

اگر من جای او بودم که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان ٬جهان را باهمه زیبایی و زشتی به روی یکدگر ویرانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان ولرزان ٬دیگری پوشیده از صد جامه رنگین ، زمین و آسمان را واژگون، مستانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم که در همسایه صدها گرسنه ٬چند بزمی ٬گرم عیش ونوش می دیدم ٬نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم بر لب پیمانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم نه طاعت می پذیرفتم ٬نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده ، پاره پاره در کف زاهد نمایان سبحه صد دانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو ، آواره و دیوانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان سراپای وجود بیوفا معشوق را پروانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم که می دیدم مشوش عارف عامی زبرق فتنه این علم آدم سوز مردم کش ٬ بجز اندیشه عشق و وفا معدوم هر فکری در این دنیای پر افسانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم به عرش کبریایی با همه صبر خدایی تا که می دیدم عزیزی نابجا ناز بر یک ناروا گردیده خواری می فروشد ، گردش این چرخ را وارونه بی صبرانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد!
چرا من جای او باشم؟ همین بهتر که او جای خود نشسته و تاب و تماشای تمام زشتکاریهای این مخلوق را دارد ٬ وگرنه من بجای او چو بودم ، یک نفس کی عادلانه سازشی با جاهل فرزانه می کردم ؟؟؟!!!

عجب صبری خدا دارد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید