لحظه  بروز رسانی 
ramin kamangar
ramin kamangar

سلامتی پسری که شب عروسی عشقش مست مست رفت دم درتالارنشست

سلامتی پسری که شب عروسی عشقش مست مست رفت دم درتالارنشست اما عروسی روبهم نزد...صبرکردتاعروس بیادبیرون .عروس اومدهمه بهش هدیه میدادن...پسررفت هدیه شوداد...عروس گفت:این چیه؟پسرگفت همون قرآنیه که بهش قسم خوردی مال من بشی.

مشاهده همه ی 2 نظر
ramin kamangar
ramin kamangar

دختری درشهرغریبی بودوبرای خوابیدن نزدشیخی رفت بعدازچهارروزشیخ قصدتجاوزبه دخترراکرد.دخترازپ

دختری درشهرغریبی بودوبرای خوابیدن نزدشیخی رفت بعدازچهارروزشیخ قصدتجاوزبه دخترراکرد.دخترازپنجره فرارکردوبه کوچه بن بستی رسیدچندمردمست رادیدوازترس بیهوش شدفرداازخواب بیدارشددیدپیش خواهرومادراون مردمست بودوگفت:ازقضاروزی اگرحاکم این شهرشوم خون صدشیخ به یک مست فداخواهم کرد/ترک تصبیح ودعاخواهم کرد/وسط کعبه دومیخانه بناخواهم کرد/تانگویندکه مستان زخدابی خبرند

مشاهده همه ی 4 نظر
ramin kamangar
ramin kamangar

دوتا رفیق عاشق یه دخترمیشن.دختره بهشون میگه بریدبالای کوه هرکدوم بتونید

دوتا رفیق عاشق یه دخترمیشن.دختره بهشون میگه بریدبالای کوه هرکدوم بتونید آتیش زیاددرست کنیدمن باهاش عروسی میکنم این دوتادوست میرن یهوآتیش یکیشون کم میشه به اون یکی میگه هوای آتیش منوداشته باش تابرم هیزم بیارم برمیگرده میبینه آتیشش زیاد شده ولی رفیقش نیست.به سلامتی رفیقی که خودش روسوزوندتارفیقش کم نیاره...

مشاهده همه ی 8 نظر
ramin kamangar
ramin kamangar

زوج جوانی در کنار هم نشسته بودند و دختر شدیدا غمگین

زوج جوانی در کنار هم نشسته بودند و دختر شدیدا غمگین بود. شوهرش بهش گفت :تو دومین دختر زیبایی هستی که توی عمرم دیدم. و دختر با حالت تعجب پرسید پس اولیش کیه؟ شوهر گفت :خودت هستی وقتی تبسم روی لب داری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید