لحظه  بروز رسانی 
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

از ڪوری چشم فلڪ امشب قمر اینجاست
آری قمــر امشب به خدا تا سحر اینجاست

شمعی ڪه به سویش من جانسوخته از شوق
پــروانه صفت باز ڪنــم بــال و پر اینجاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

تو اگر خویشِ منی، پیشِ منی، نیش چرا؟!

میكنی قلبِ مرا عرصه یِ تشویش چرا؟!

ای كه آزار مرا مشیِ مداوم كردی!

من كه سرباز توأم، مات چرا؟ كیش چرا؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

بانوی من
اگر دست من بود
برایت پایتختی
در گوشه‌ی زمان می‌ساختم
که ساعت‌های شنی و خورشیدی
در آن کار نکنند
مگر آنگاه که دست‌های کوچک تو
در دستان من آرمیده‌اند ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

نمی‌شود که تو باشی؛
من عاشق تو نباشم!

نمی‌شود که تو باشی،
درست همین‌طور که هستی
و من، هزار بار خوب‌تر از این باشم
و باز، هزار بار، عاشق تو نباشم...

نمی‌شود، می‌دانم؛
نمی‌شود که بهار از تو سبزتر باشد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

ازلب معشوقه،بوسه نرم وکم کم بهتر است
دربهاران،بارش باران ِنم نم،بهتراست

در گلستان ،عطر ِ گلهـــــــا ،مست میسازد ولی
مستی از عطر ِ تن ِ یک شاخه مریم، بهتر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

دل تنگم و دلتنگ نبودى كه بدانى چه كشیدم
عاشق نشدى ، لنگ نبودى كه بدانى چه كشیدم

كو قطره اشكى كه به پاى تو بریزم كه بمانى ؟
بى اسلحه در جنگ نبودى كه بدانى چه كشیدم

تو آن بت مغرور پیمبر شكنى، داغ ندیدى
دل بسته ب یك سنگ نبودى كه بدانى چه كشیدم

تو تابلوى حاصل دستان هنرمند خدایى
نقاشى بى رنگ نبودى كه بدانى چه كشیدم

گشتم همه جا را پى چشمان پر از شوق تو اما
فرسنگ به فرسنگ نبودى كه بدانى چه كشیدم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

امروز ندانم زِ چه دست آمده‌ای
کز اولِ صبح، مستِ مست آمده‌ای

گر خونِ دلم خوری زِ دستت ندهم
زیرا که به خونِ دل به دست آمده‌ای!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

بیا و بگو ؛
چگونه می‌شود دوست داشت غیر تو را
من بلد نیستم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد
چون قیس به وادی جنون خواهی بُرد
فرهاد صفت در آرزویی شیرین
دنبال خودت به بیستون خواهی بُرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

با تمام دلبستگی هایم باید روزی بروم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید