لحظه  بروز رسانی 
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

فدای چشم قشنگت تمام بود و نبودم ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻏﺰﻝ

فدای چشم قشنگت تمام بود و نبودم
ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻏﺰﻝ ﮐﻪ ﺳﺮﻭﺩﻡ ﺑﻔﮑﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ
ﮐﺠﺎ ﺭﻭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻏﻤﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺠﺎﻧﻢ ، ﺗﺐ ﺍﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩﻡ
ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﺎﺭﻡ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻏﺰﻝ ﮐﻪ ﺳﺮﻭﺩﻡ
ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﺮﻕ ﻧﮕﺎﻫﺖ ، ﺑﻪ ﺑﻐﺾ ﺧﻨﺠﺮ ﺁﻫﺖ
ﺑﮑﺶ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻡ ، ﺑﺰﻥ ﺷﺮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﻮﺩﻡ
ﺷﮑﺎﺭ ﻃﻌﻨﻪ ﯼ ﭼﺸﻤﺖ ، ﻫﻨﻮﺯ ﺯﺧﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺼﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺭﻭﺩﻡ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

هر که در عاشقی قدم نزده است بر دل از

هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است

او چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

وقتی دست خدا توو دستامه ، میتونم دنیا رو داشته باشم

وقتی دست خدا توو دستامه ، میتونم دنیا رو داشته باشم !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

مجازی یعنی دوست دارمای الکی و دل شکستن های راستکی

مجازی یعنی دوست دارمای الکی و دل شکستن های راستکی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

اگه به کسی کمک میکنی و انتظار داری چیزی در مقابلش

اگه به کسی کمک میکنی و انتظار داری چیزی در مقابلش بگیری،
داری تجارت میکنی، نه مهربونی ...!

مشاهده همه ی 2 نظر
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

اگر همه مدل آدم تو رو دوست دارند یک جای

اگر همه مدل آدم تو رو دوست دارند
یک جای کارت غلطه،
هیچ کس نمی تونه همه رو راضی نگه داره

مشاهده همه ی 1 نظر
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

کیفیت فکر هات ؛ کیفیت زندگیت رو معلوم میکنه

کیفیت فکر هات ؛
کیفیت زندگیت رو معلوم میکنه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

بین تمام هستی و دار و ندار من

بین تمام هستی و دار و ندار من

بین تمام هستی و دار و ندار من...

دل برده ای...
به جان خودم !!
خوش سلیقه ای...

کلبه دوست
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
خوشحالخوشحال
ramin

حاضرم در عوض دست ڪشیدن ز بهشت "تو" ؋ـقط

حاضرم در عوض دست ڪشیدن ز بهشت "تو" ؋ـقط

حاضرم در عوض دست ڪشیدن ز بهشت
"تو" ؋ـقط قسمت من باشے و من قسمتِ "تُو" ...!

کلبه دوست
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید