لحظه  بروز رسانی 
AIDINܔܜܔtork oghlanܔܜܔ
AIDINܔܜܔtork oghlanܔܜܔ

کدخدا (با نگاهی به صورت نمکی با حالت تعجب) :کی

کدخدا (با نگاهی به صورت نمکی با حالت تعجب) :کی تو رو زده؟
نمکی :مراد...
کد خدا : مراد تو رو کتک زده ؟
نمکی: آره
کد خدا : واسه چی تو رو زده ؟
نمکی(با گریه) : من گم شده بودم ،بعد پیدا شدم .بعد مراد منو آورد اینجا ...هی منو زد.گفتم مراد تو منو نباید بزنی .من از تو بزرگترم، اما زد.اونوقت گفتش برو گم شو.گفت نیا پیش ما.گفت برو بمیر.
کد خدا : تو چیکار کردی؟ نزدیش؟
نمکی: نه نزدمش.
کد خدا : (با عصبانیت بلند میشود):چرا نزدیش؟
نمکی : آخه تو گفتی زدن خوب نیست.آدم نباید کسی رو بزنه.
کد خدا (زیر لب):خدا لعنتش کنه.
کد خدا دوباره روبروی نمکی مینشیند.دستش را به زخم صورت نمکی میشکد :مراد ...مراد...
نمکی : من مراد رو دوست ندارم.من اینحا رو دوست ندارم.میخوام برگردم خونه.اینجا اذیتم میکنن.من به کسی کاری ندارم ،ولی اونا اذیتم میکنن کدخدا.(و گریه میکند)
کدخدا :بهت نگفتم نیا؟...نگفتم اونجا بمون.؟...نگفتم شهر جای تو نیست.گفته بودم شهر یه جور دیگست.با ما ها فرق دارن.یه جور دیگه زندگی میکنن.یه جور دیگه میخوابن.یه جور دیگه بیدار میشن.یه جور دیگه هم دیگه رو دوست دارن....(با عصبانیت)دوست داشتنشون هم یه جور دیگست


مسافران مهتاب-مهدى فخیم زاده

مشاهده همه ی 16 نظر
MOHAMMAD@_@...M.K2
MOHAMMAD@_@...M.K2

یــه نفـر بـه دوستش زنگ زد ; گفـت 400 هــزار تومــن

یــه نفـر بـه دوستش زنگ زد ; گفـت 400 هــزار تومــن

یــه نفـر بـه دوستش زنگ زد ;
گفـت 400 هــزار تومــن احتیــاج دارمـ ... داری بــدی ؟؟!
دوستـش گفـت شبـ بیــا کــافــی شــاپ بگیــر !
+شـب شــد زنگـ زد ولـی گـوشیـش خـامـوش بـود ...
رفـت کـافـی شــاپ و دیـد رفیـقش اونجـاست !
گفـت اگـه پــول نـداری بگــو پــول نــدارم !! چــرا گـوشیـتـو خـامـوش میکـنـی نـامـرد ؟!

رفیـقـشـ گفــت :
خـامـوشـش نکــردمـ , فـروختمـش ...
ایــنـم پــولـش ... بگیــر !!
ســلامتــی ایــنجــور رفیــقــا#

مشاهده همه ی 4 نظر
✘هکــــ♕ـــ ــرمغــــــ★ ♔ــــــــز✘      
گرفتارگرفتار
✘هکــــ♕ـــ ــرمغــــــ★ ♔ــــــــز✘      

بهههههههههههههههههله


بهههههههههههههههههله


text (28)

مشاهده همه ی 3 نظر
♚☠ ♣⇜ مَـــجــیــــدَمــــ .خخ ♣☠♚
شیطونشیطون
♚☠ ♣⇜ مَـــجــیــــدَمــــ .خخ ♣☠♚

WwW.FarsV.Com

مشاهده همه ی 4 نظر
مـــــــــــــصـــــــــــــطـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــی
خنگخنگ
مـــــــــــــصـــــــــــــطـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــی

a3c8eba315de65ddaf01791ad1b50b22-425

مشاهده همه ی 25 نظر
◥̲̅▩̲̅▓̲̅░̲̅Å̲̅ℓ̲̅℩̲̅•̲̅•̲̅•̲̅ℸ̲̅α̲̅K̲̅℘̲̅α̲̅я̲̅░̲̅▓̲̅▩̲̅◣
خجالتیخجالتی
◥̲̅▩̲̅▓̲̅░̲̅Å̲̅ℓ̲̅℩̲̅•̲̅•̲̅•̲̅ℸ̲̅α̲̅K̲̅℘̲̅α̲̅я̲̅░̲̅▓̲̅▩̲̅◣

dg5835esgp4bt3ad86i5.jpg
http://upload7.ir/uploads//2c50f45708999f87e45ca765f9c7868c1d355cae.jpg
http://upload7.ir/uploads//13a09dcd1a99dee2490c26239ebad1014b4d2d78.jpg

مشاهده همه ی 768 نظر