لحظه  بروز رسانی 
حمیدرضا حاجی حسینی
شادشاد
حمیدرضا حاجی حسینی

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می شکند همه خوشحال

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می شکند همه خوشحال میشوند
بغض من که می شکند همه می گویند : چته باز{-4-}

مـاه و ماهی
مشاهده همه ی 2 نظر
حمیدرضا حاجی حسینی
شادشاد
حمیدرضا حاجی حسینی

آسمان می بارد گل میمیرد.تو نه گل باش نه آسمان .زمین

آسمان می بارد گل میمیرد.تو نه گل باش نه آسمان .زمین باش تاآسمان برای تو بگرید و
گل برای تو بمیرد{-2-}

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمیدرضا حاجی حسینی
شادشاد
حمیدرضا حاجی حسینی

ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﺩ : ﻣﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ،

ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﺩ :

ﻣﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ، ﺍﺳﺮﺍﻳﻴﻞ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ، ﺑﻪ ﻳﺎﺭﯼ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ

ﮔﺮﻓﺖ ....

ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ طرف ﺍﺯﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﻧﻪ :

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﻳﺶ ﯾﻪ ﻗﯿﭽﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯽ،

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﮕﻴﺮﯼ{-3-}{-3-}{-3-}

 

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمیدرضا حاجی حسینی
شادشاد
حمیدرضا حاجی حسینی

پسر داییم با یه دختری دوست شد چند وقت پیش شوخی

پسر داییم با یه دختری دوست شد چند وقت پیش شوخی شوخی رابطه شون جدی شد!

دختره دیوونه ش شده ، جوری که با تیغ رو دستش نوشته "رامتین"

الان یه هفته ست بزرگ های فامیل جلسه میگیرن که چطور به دختره بگن بهت دروغ گفته .

.

.

.

.

.

.

.

این اسمش رامتین نیست اصغره{-1-}{-1-}

 

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمیدرضا حاجی حسینی
شادشاد
حمیدرضا حاجی حسینی

ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺸﻪ . .

ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺸﻪ

.

.

.

.

.

.

.

ﯾﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺖ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ

ﺩﻭﻧﻔﺮﯼ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺖ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﻩ ..

ﺑﺤﺚ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺧﺘﻢ ﮐن{-2-}{-2-}{-2-}

مـاه و ماهی
مشاهده همه ی 1 نظر