بروز رسانی 
Dances With Wolves
آروم و عادیآروم و عادی
Dances With Wolves

بايد كه مهربان بود،باید‌که‌عشق‌ورزید‌ زيرا كه زنده بودن،

بايد كه مهربان بود،باید‌که‌عشق‌ورزید‌ زيرا كه زنده بودن،

بايد كه مهربان بود،باید‌که‌عشق‌ورزید‌

زيرا كه زنده بودن، هر لحظه احتماليست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید