لحظه  بروز رسانی 
R@SHEL
R@SHEL

من سرگذشتِ یأسم و امید با سرگذشتِ خویش:

من سرگذشتِ یأسم و امید

با سرگذشتِ خویش:

می‌مُردم از عطش،

آبی نبود تا لبِ خشکیده تر کنم

می‌خواستم به نیمه‌شب آتش،

خورشیدِ شعله‌زن به‌درآمد چنان که من

گفتم دو دست را به دو چشمان سپر کنم

با سرگذشتِ خویش

من سرگذشتِ یأس و امیدم...

شاملو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جهان
جهان

با عشق آنسوی خطر جایی برای ترس نیست در انتهای

با عشق آنسوی خطر جایی برای ترس نیست در انتهای

با عشق آنسوی خطر جایی برای ترس نیست
در انتهای موعظه دیگر مجال درس نیست
کافر اگر عاشق شود بی پرده مومن می شود
چیزی شبیه معجزه با عشق ممکن می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
R@SHEL
R@SHEL
بخوان 
 حتی اگر شده

بخوانحتی اگر شده اندازه ی پنجره ایکه بیش از حوصله ی بهار بسته مانده استآنقدر بسته مانده استکه نامش را گذاشته اند دیوار


. لیلا کردبچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
R@SHEL
R@SHEL

و هيچ كس آنقدر زن نيست كه ساعت

و هيچ كس آنقدر زن نيست كه ساعت

و هيچ كس آنقدر زن نيست

كه ساعت ها بشود برايش گريست
لیلا کردبچه

مشاهده همه ی 1 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

اگه خواستی تکیه بدی نه به "چهره ها

اگه خواستی تکیه بدی نه به "چهره ها

اگه خواستی تکیه بدی

نه به "چهره ها "اعتماد کن ؛
نه به "زبون ها"

به دوتا چیز؛ اما میشه تکیه کرد...

"یکی"مرام و مردونگی
"دومی "ایمان و خداباوری"

بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه....

مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

پیر شدن به سن نیست به این است که ورزش

پیر شدن به سن نیست به این است که ورزش

پیر شدن به سن نیست
به این است که ورزش نکنی
کتاب نخوانی
عاشق نشوی
هدیه ندهی
محبت نگیری
مهمانی نروی
سفر نکنی
پیرشدن به این است که آرزوهایت را گم کنی
رویاهایت را دنبال نکنی
پیرشدن به این است که با دیگران همدردی نکنی
پیری به سن نیست
به کیفیت دل است…♥

مشاهده همه ی 2 نظر
شاهین
شاهین

یک شبِ مهتاب مردمانِ زیادی ساز‌هایشان را بر می‌دارند

یک شبِ مهتاب مردمانِ زیادی ساز‌هایشان را بر می‌دارند

یک شبِ مهتاب
مردمانِ زیادی ساز‌هایشان را بر می‌دارند
زیباترین آهنگ‌ها را می‌‌نوازند
تا من عاشقانه‌‌ترین شعرم را برایت بخوانم
تا تو مستِ عطرِ شب بو ها،
تا تو عاشق یک دسته گلِ یاس شوی
و تو خواهی‌ دید
که تمامِ دنیا بیدار مانده است
تا به آغوشم بیایی
و من دیوانه وار بگویم
"دوستت دارم"


"نیکی‌ فیروزکوهی"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید