لحظه  بروز رسانی 
#Rasowl Shoraka
خوشحالخوشحال
#Rasowl Shoraka

گاهی اوقات که آدم تنها میشه خیلی بی دفاع

گاهی اوقات که آدم تنها میشه
خیلی بی دفاع زیر هجوم‌افکارش له میشه🙃💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
#Rasowl Shoraka
خوشحالخوشحال
#Rasowl Shoraka

برای دلم گاهی مادری مهربون میشم. دست نوازش به سرش میکشم

برای دلم گاهی مادری مهربون میشم. دست نوازش به سرش میکشم ومیگم :غصه نخور... میگذره
گاهی پدر میشم. خشمگین میگم :بس کن... تودیگه بزرگ شدی
گاهی هم دوستی میشم مهربون. دستش رومیگیرم و میبرم ش به باغ خیال
دلم از دست من خسته است...

مشاهده همه ی 1 نظر
#Rasowl Shoraka
خوشحالخوشحال
#Rasowl Shoraka

با خواهرم دعوام شد در حد جنگ ستارگان یه چنگ انداختم

با خواهرم دعوام شد در حد جنگ ستارگان

یه چنگ انداختم تو صورتش 

یهو به مامانم گفت : این وحشیو از کجا آوردید ؟

مامانم گفت : اون پرورشگاهِ که تورو آوردیم ، یه باغ وحش بغلش بود داداشتو از اونجا آوردیم …

یعنی از حالت جامد به بخار تبدیلمون کرد !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
#Rasowl Shoraka
خوشحالخوشحال
#Rasowl Shoraka

امروز رفتم کافی شـاپ دیدم همـه میزا دونفرس .منـه بدبخت تنهـام

امروز رفتم کافی شـاپ دیدم همـه میزا دونفرس ..منـه بدبخت تنهـام ..

گوشیمو برداشتـم .. ازالکی :| 

گفتم ..هی فلانی...بیا فلان کافی شاپ ..خواهرت با یه پسرس ..


.


.

هیچی دیگــه ..
دیدم هیشکـی خیال تخمش نیست 
ضایع شدم اومدم بیرون ^_^

خونوکـم خودتونید =)) :)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
#Rasowl Shoraka
خوشحالخوشحال
#Rasowl Shoraka

میگن پشه ﮐﻠﻦ 14 ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ . ﺑﺠﺎﯼ

میگن پشه ﮐﻠﻦ 14 ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ...
ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ 14 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻩ ﭘﺎﺭﮎ ..
ﺑﺮﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ..
ﺑﺮﻩ ولگردی
ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦُ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ !!!

مشاهده همه ی 3 نظر