لحظه  بروز رسانی 
rastin
ناراحتناراحت
rastin

یک کاریکاتوریست خلاق انگلیسی با کشیدن کارتون‌هایی به برخورد دوگانه دولت‌های

یک کاریکاتوریست خلاق انگلیسی با کشیدن کارتون‌هایی به برخورد دوگانه دولت‌های غربی با مسلمانان اعتراض کرده است.
من مسلمانم، به وطنم تجاوز کن و مرا بکش! +تصاویر
جهان -
 
كاریكاتیر<br /> انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

ترجمه :متهم است .. زنده یامرده, احتیاط کنیدبسیارخطرناک است


كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی<br /> مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین


یک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند , درست است ؟
اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد , مورد ملامت قرارمیگیرد ؟كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images<br /> 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

وقتی زنی در غرب خانه داری کند وبه تربیت کودکانش بپردازد مورد ستایش وتقدیر جامعه قرار گرفته فداکارشمرده میشود اما اگر همین کار را زن مسلمان انجام دهد مورد ملامت قرار می گیرد

كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

حقوق وآزادی هر دختری ایجاب می کند که به دانشگاه برود وهرچه را دلش میخواهد می تواند بپوشد اما دختر با حجاب مسلمان از ورود به دانشگاه منع می شود

كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012<br /> ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012<br /> <br /> <br /> ,كاریكاتیر<br /> <br /> انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین
اگر کودکی به موضوعی علاقمند باشد باید آن را رشد ونمو داد اما اگر علاقمند به اسلام باشد باشد فایده ای ندارد

كاریكاتیر<br /> انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

اگر شخصی جان خود را بخاطر نجات دیگران به خطر اندازد شجاع ودلیر خوانده می شود وهمه جامعه او را محترم می شمارند اما اگر فلسطینی باشد وسعی کند فرزندش یابرادرش را نجات دهد تا مبادا دستش بشکند یا ازمادرش دفاع کند تاکه مورد تجاوزقرار نگیرد یا از منزلش دفاع کندتاکه ویران نشود به او تروریست می گویند 

مشاهده همه ی 10 نظر
rastin
ناراحتناراحت
rastin

دیــگر از آن همه شیطــنت و شلوغی خبــری نیست انقدر بخـــاطر

دیــگر از آن همه شیطــنت و شلوغی خبــری نیست

انقدر بخـــاطر ضبدرهای جلوی اسمم چوب روزگــار را خوردم


که تبـــدیل شـدم به ساکــــــــــت ترین شاگـــــرد کلاس زنـــدگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rastin
ناراحتناراحت
rastin

این روزها انگار عادت کرده ام به ناکامی در دقیقه 90

این روزها انگار عادت کرده ام به ناکامی در دقیقه 90

بی تو....


دیگر نمی رنجم از گل به خودی های وقت اضافه....


دنیا سوت پایان را زد......


باختم.... کاش برای تسلیت می آمدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rastin
ناراحتناراحت
rastin

دستت را به من بده گوش ت بدهکار حرفهای این حوالی

دستت را به من بده


گوش ت بدهکار حرفهای این حوالی نباشد


این جا قد عشق به رختخواب می رسد


بگذار هرز بپرد خیال خام شهری که پُر است از تفکری که مردانه می خوانندش


بانو دستت را به من بده تا روی پاهای خود زنانه زندگی کنیم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rastin
ناراحتناراحت
rastin

اعتـــــــراف می کنـــــم .  محتـــــاج نــــوازش دســــت هایت هستــــم.  بــاور ک

اعتـــــــراف می کنـــــم ....... 


محتـــــاج 
نــــوازش دســــت هایت هستــــم... 


بــاور کــن کـــه ...
 دلتنگیِ تــــو بـــرای مـــن مـــرگ تــدریجی اســـت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rastin
ناراحتناراحت
rastin

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫست ،  ﮐﻪ ﺗﺎ

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫست ، 

ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨوه ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻤﺖ…

 ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﻭﻕ ، ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺮﺕ ، و یا از روی نفرت …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید