لحظه  بروز رسانی 
AFSANE
قاطیقاطی
AFSANE

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ

عکس و تصویر اوه,اوه حاجی داره دعوا میکنه
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ،ﺑﺎﯼ
ﭘﺴﺮ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺰﻥ،ﺑﺎﯼ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﻟﯿﺎﻗﺘﺖ ﻫﻤﻮﻥ gf ﻗﺒﻠﯿﺖ ﺑﻮﺩ،ﺑﺎﯼ
ﭘﺴﺮ : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﮔﻨﺪﺕ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺖﮐﻨﺎﺭ،ﺑﺎﯼ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﮕﻪ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ؟؟ﺑﺎﯼ
ﭘﺴﺮ : ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﯼ؟ﭼﮑﺎﺭﮐﺮﺩﯼ؟ !!! ﺑﺎﯼ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﺑﮕﻮ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﮕﻪ؟ ﺑﺎﯼ
ﭘﺴﺮ : ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮔﻠﻢ،ﺑﺎﯼ
ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ ﻋﺸﻘﻢ،ﺑﺎﯼ
ﭘﺴﺮ : ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺎﯼ
ﺩﺧﺘﺮ : ﭘﺲ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺸﻘﻢ ﻓﻌﻼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻦ، ﺑﺎﯼ
ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ،ﺑﺒﺨﺶ،ﺑﻮﺱ،بای
ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﺪﺍﺕ،ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺎﺵ،ﺑﺎﯼ!
ﯾﻌﻨﯽ ﯼ ﻣﺸﺖ ﺭﻭﺍﻧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ.
ﺑﺎی
:/ من دیگه حرفی ندارم بای {-12-}{-16-}{-16-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
ebi
آروم و عادیآروم و عادی
ebi

عشقه....

mehdi-taremi-51788.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
ebi
آروم و عادیآروم و عادی
ebi

قابل توجه دختر خانمایی که دنبال شوور مناسب هستند. دختری با

قابل توجه دختر خانمایی که دنبال شوور مناسب هستند...


دختری با مادرش در رختخــــــواب    درد و دل میکرد با چشمی پر آ
گفت مادر! حالم اصلا خوب نیست    زندگی از بهر من مطلوب نیست
گو چه خاکی را بریزم بر سرم          روی دستت باد کــردم مادرم‼
سن من از 26 افزون شده              قلب من آتش گرفته خون شده
هیچکس مجنون این لیلا نشد          شوهری از بهر من پیدا نشد
غم میان سینه شد انباشته            بوی ترشی خانه را برداشته
مادرش چون حرف دختر را شنفت     خنده بر لب آمدش آهسته گفت:
دختـرم بخت تو هم وا میشود          غنچه ی عشقت شکوفا می شود
غصه ها را از وجودت دور کن          این همه شوهـر یکی را تور کن
گفت دختر:‌ مادر محبوب من‼        ای رفیق مهـربان و خوب من
گفتـه ام با دوستـانم بارهـا         من بدم می آید از این کار ها
در خیابان یا میان کــوچه ها         سر به زیرم با وقارم هر کجا
کی نگاهی میکنم بر یک پسر        مغز یابو خورده ام یا مغز خر؟؟
غیر از آن روزی که گشتم همسفر     با سعید و یاسر و داود خطـر
با سه تاشون رفته بودیم سینما         بگـذریم از باقی این ماجـرا
یک سری هم صحبت یاسر شدم         او خرم کرد آخرش عاشق

مشاهده همه ی 2 نظر