لحظه  بروز رسانی 
مریم گلـــــــــی
خوشحالخوشحال
مریم گلـــــــــی

یک تاب خالــــــــــــــــــــــــی وانتظار امدنت برای یک تاب بازی کودکانه و شور

یک تاب خالــــــــــــــــــــــــی 
وانتظار امدنت برای یک تاب بازی کودکانه و شور همیشگی 
و عشق اینکه تو در کنارمـــــــــی


نتیجه تصویری برای عشق نم کشیده

مشاهده همه ی 1 نظر
مریم گلـــــــــی
خوشحالخوشحال
مریم گلـــــــــی

عشق شیریننم کشیده ام بر دیوار اتاق…نم کشیده ام بر دیوار

عشق شیرین

نم کشیده ام بر دیوار اتاق…
naghmehsara (9)

نم کشیده ام بر دیوار اتاق…

بس که لحظه های دور بودنت را ،  

قطره هایی از باران دلتنگی باریده ام روی آن به یادگار …. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مریم گلـــــــــی
خوشحالخوشحال
مریم گلـــــــــی

اینکه چقدر از آنروز ها گذشته ، یا اینکه چقدر هر

اینکه چقدر از آنروز ها گذشته ،
یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم،
یا اینکه هرکداممان کجای ِ دنیا افتاده ایم…
اصلا مهم نیست.. !
باز باران که ببارد ،
هر وقت که میخواهد باشد ،
دلم هوایت را میکند …

مشاهده همه ی 1 نظر
مریم گلـــــــــی
خوشحالخوشحال
مریم گلـــــــــی

باران که میبارد باید یه آغوشی … پنجره ی بازی …

باران که میبارد
باید یه آغوشی …
پنجره ی بازی …
بوی خاکی …
صدای تپش قلبی …
گره ی کور دست ها و پاهایی …
باید چیزی باشد
باران که میبارد …
باید کسی باشد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید