لحظه  بروز رسانی 
تنها
خوشتیپخوشتیپ
تنها

  همیشه صدایی بود که مرا آرام میکرد، دستهایی بود

 

همیشه صدایی بود که مرا آرام میکرد، دستهایی بود که دستهای سردم را گرم میکرد

همیشه قلبی بود که مرا امیدوارم میکرد، چشمهایی بود که عاشقانه مرا نگاه میکرد

همیشه کسی بود که در کنارم قدم میزد ،احساسی بود که مرا درک میکرد

حالا من و مانده ام یک دنیای پوچ ، نه صداییست که مرا آرام کند و نه طبیب یست که مرا درمان کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید