لحظه  بروز رسانی 
razieh
آروم و عادیآروم و عادی
razieh
پست شماره 317012225 از razieh

{-26-}

مشاهده همه ی 5 نظر
razieh
آروم و عادیآروم و عادی
razieh

و زندگی همچنان ادامه دارد

و زندگی همچنان ادامه دارد....

مشاهده همه ی 1 نظر
razieh
آروم و عادیآروم و عادی
razieh
پست شماره 310597591 از razieh


مشاهده همه ی 3 نظر
razieh
آروم و عادیآروم و عادی
razieh

بعضي دوستت دارم ها بي فايده س . . مثل

بعضي دوستت دارم ها بي فايده س
.
.
مثل
.
.
موفق باشي هاي اخر برگ هاي امتحاني!

مشاهده همه ی 14 نظر
razieh
آروم و عادیآروم و عادی
razieh

جا مانده است چیزی. جایی. که هیچ گاه دیگر

جا مانده است چیزی...
جایی...
که هیچ گاه دیگر...
هیچ چیز...
جایش را پر نخواهد کرد...
{-60-}

مشاهده همه ی 15 نظر
razieh
آروم و عادیآروم و عادی
razieh

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند.پس ببخش اگر گاهی گم میکنم

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند...پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را..........

مشاهده همه ی 18 نظر
razieh
آروم و عادیآروم و عادی
razieh

 هرجا که این روزها قدم‌می‌گذاریزمزمه‌ی نو شدن و جابه‌جایی می‌شنویبهار همه

 هرجا که این روزها قدم‌می‌گذاریزمزمه‌ی نو شدن و جابه‌جایی می‌شنویبهار همه

 
هرجا که این روزها قدم‌می‌گذاری
زمزمه‌ی نو شدن و جابه‌جایی می‌شنوی
بهار همه را به حرکت، جنبش و تحرک وادار می‌سازد 
و اما دل.......

مشاهده همه ی 21 نظر
razieh
آروم و عادیآروم و عادی
razieh
امان از تنهایی

امان از تنهایی......

مشاهده همه ی 24 نظر