لحظه  بروز رسانی 
razie
عصبانیعصبانی
razie

خودت نه ، ولی مردمک چشمت عجب،

خودت نه ، ولی مردمک چشمت عجب،

خودت نه ،
ولی مردمک چشمت
عجب،
دوستت دارمی
میگفت..!

مشاهده همه ی 2 نظر
razie
عصبانیعصبانی
razie

میگویم نخند. شیرینی اش میکشد مرا

میگویم نخند. شیرینی اش میکشد مرا

میگویم نخند...
شیرینی اش میکشد مرا


مشاهده همه ی 1 نظر
razie
عصبانیعصبانی
razie

حال دیوار کمی با قاب عکست. خوب است !!!

حال دیوار کمی با قاب عکست. خوب است !!!

حال دیوار کمی
با قاب عکست..
خوب است !!!


مشاهده همه ی 3 نظر
razie
عصبانیعصبانی
razie

به رنگ رژم گیر نده. تو از سیاست های زنانه

به رنگ رژم گیر نده. تو از سیاست های زنانه

به رنگ رژم گیر نده...
تو از سیاست های زنانه بی خبری...
زن ها...
پای اسناد مهم ترینِ داشته هایشان را...
با رژ لبِ سرخ امضا میکنند...

ویدا_احسان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
razie
عصبانیعصبانی
razie

مثل یک معجزه ای علت ایمان منی !

مثل یک معجزه ای علت ایمان منی !

مثل یک معجزه ای علت ایمان منی !

همه هان و بله هستند شما جان منی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
razie
عصبانیعصبانی
razie

با مـــن یگانگـی کن یـــارِ یگـــانه خـواهم

با مـــن یگانگـی کن یـــارِ یگـــانه خـواهم

با مـــن یگانگـی کن

یـــارِ یگـــانه خـواهم . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
razie
عصبانیعصبانی
razie

به بودن تو دلم خوش شده‌ست از دنیا

به بودن تو دلم خوش شده‌ست از دنیا

به بودن تو دلم
خوش شده‌ست از دنیا
کمی بخند که از روزگار دلگیرم..

امیر_اکبرزاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
razie
عصبانیعصبانی
razie

شانه کلمه ی به شدت عاشقانه ای ست! که

شانه کلمه ی به شدت عاشقانه ای ست! که

شانه
کلمه ی به شدت عاشقانه ای ست!
که فرقی ندارد
مال تو باشد
که بکشم به موهایت. . .
یا مال من
که سرت را بگذاری رویش!

نویدساجدی

مشاهده همه ی 2 نظر
razie
عصبانیعصبانی
razie

موهایمـ را ببافــــ آشفتگی هایمـ را شانه کـن

موهایمـ را ببافــــ آشفتگی هایمـ را شانه کـن

موهایمـ را ببافــــ
آشفتگی هایمـ را شانه کـن...
می خواهمـ ببینمـ⇣
چهـ گلی به سر من میزنی...!

مشاهده همه ی 2 نظر