لحظه  بروز رسانی 
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم بوغ و سه نقطه چراغ و

شعر از خودم

بوغ و سه نقطه
چراغ و روشن ماندنش
تاییده با هر صورت و فورمش
مثل به یاد سپاری لحظه فوران یک رود
یا پاره شدن دیوار یک خانه
یا تماشای کودکانه حرکات زندگی
عقب عقب رفتن و نگاه کردن
خروج از پیکره آدمیت
نباتی رفتار کردن
کنش و واکنش
شبه ایجاد راه در پا
حرکت به هر سمتی دلت خواست
جلو رفتن طعمه زندگی برا بیشتر بلعیده شدن
اجازه پس روی نداری !!!
مثل هر ناخواسته دیگر
مجبوری عبور کنی از رود زمان
مثل خیره شدن به در
ساعت اول خیره میشی و ساعت بعد با در حرف میزنی
متوجهی چی میگم !!
نگاه به تئاتر زندگی آدمیت کن
حتی نگاهشم برات مجبوریه
مثل هر عنصر دیگر
اون طور که یاد گرفتی نگاه میکنی !
عاشق اون عروسک لوس خیمه شب بازیم
که لوس میشه و حرکت نمکنه
قهری با همه دنیا ؟
زمانی به خودم بی اعتنا شدم که
دیدم عروسک خیمه شب بازی ها
ساکت افتادن گوشه جعبه
دیگر هیچ دستی تکانشان نمیداد
هیچ قدرتی بازیچه شان نکرده بود
آرام برا خودشون نشسته بودند
فهمیدم
چقد خسته شدن از
بازی کردن ها
رقص ها
و پای کوبیدن ها
عاشق اون عروسک لوس خیمه شب بازیم
تارو پودشو محکم گرفته دستش تا بفهماند
که بازیگری چرخه زنده ماندن است
محکم نخ هایش را گرفته
نکنه پاره بشه
تا بمیرد از حرکت
یا بلااستفاده و بی مورد شود
عاشق اون عروسک لوس خیمه شب بازیم
با دنیای کوچیکش چه حرف های بزرگی میزند
چقدر بغز را بلعیده
تا پای بکوبد و شادی کند روی سن
عاشق اون عروسک لوس خیمه شب بازیم
که به جای حرکت چشم
سرش را حرکت میدهد
نخ وجودش را داده بدست باد
تا روزی
جان بگیرد و بی نخ هنر نمای کند
تا درک باور شدن را رونمای کند
و عرصه بودن را با دویدن بدون نخ
فریاد بکشد
و تمام بغز هایش را
به دست فراموشی بسپارد !!


مشاهده همه ی 3 نظر
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم حول و هوش جوانی پرسه میزنم

شعر از خودم

حول و هوش جوانی پرسه میزنم
زمان بودن های خوب
خوشحالی های بی مورد
کارهای خنده دار
رفتن در بی فکری های روزگار
تندر عمر در وجود
عجولی های خوب و بد !!
زمان خیال های خام
اما سپری از بودن محکم در روبرویم قد کشیده
و همه ناخواسته ها رو برام تداعی میکند
وجودم سبک سار دنیای اطراف است
سیاهی موهایم در عصر سفیدی روزگار قد کشیده !!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم شروع کن قطره چکان هواس پرتی

شعر از خودم

شروع کن قطره چکان
هواس پرتی بیار برام
فراموشی هدیه کن در لحظاتم
آغاز نبود را جشن بگیر
هیهمه همه چیز را بسوزان
خونسرد باشم یا نه ؟
شروع کن قطره چکان
قطره قطره حیات را
در زنجیره وارونگی محکم کن
عکس همونی که هستم
همیشه اتفاق همین بوده !!!
نبض قطره صدایت چه محکم و کوبنده است
تاب و تحمل شکستن ندارم
حتی برای چیزهای نادیدنی
باور کرده ام گم شده هایم را
سخت مدار پرست شده ام
افق تجسم در خود دید من ،نا دیدنی شده
چشم تاب دیدن ندارد
و خود تاب رهایی از قفس تن
چه وابستگیه پرتی
دو چیز غیر همجنس تداخل در هم
ساخته شده و انتظار یگانگی در همه چیز
نمی شود نه گفت یا آری ؟
شکست انبوه در قطره های کوچک
شروع کن قطره چکان
شادابی پی نشاط که نمی شود خوشحالی
شروع کن قطره چکان !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم آثار ارزشمند در بوته حصار فردیت

شعر از خودم

آثار ارزشمند در
بوته حصار فردیت
چقدر ارزشمند و با تراز است
حصول خواسته ها در
امنیت چشمان بی قرار
چقدر شگفت انگیز است
آیا چهره واقعیت بی پرده خواهد بود یا نه ؟
آیا سوالی باقی خواهد بود که جواب نداشته باشد ؟
هراس پشت پرده
در حضور چشمان ورق زده
و دور از گلایه های روزمره
در تکامل عبور از اندا م روانی
در بن بست شعر و منطق
چه والا مقامی است رسیدن
به ازادی محض
مثل
تبدیل گیاه به درخت تنومند
فقط اجبار و الزام است که سه نقطه داره !!
مثل اعداد بی انتها
مثل هنر
مثل هیچ کس ها به معنی واقعی کلمه
قصور در روزنه عبور
حواس را دگرگون میکند در عصر نور و سایه
سایه نباش
بذا خود وجودت دیده شود و
سایه ات به دنبالت کشیده شود
عاصی بودن از دو گانگی جنون
همه فهمی و همه پرسی !
چه اشکالی و نیازی هست نمیدانم
هراس بزرگ زبان بر مهر خاموشی
تقویم فردیت و امروز و فردایی دیگر تا
زور حقیقت رد شود از
جاده فرعی پوشش !!
و همچنان درگیر شعار
کاش و ای کاش
عجب موهبتی در وجود هست
که نمیدانم اسمش چیست
فقط
میدانم خوب است و فایده دارد
تا به حال شده فرار پیشه گیری 
و آزاد محض باشی
چه کسی می گوید فرار بد است
چه کسی فرار را بد جلوه کرده
فرار ساده ترین راه از برگشت
جاده خود ساخته پوچ است
فرار تکان اندیشه در قالب داغ زمان فردیت هست
معکوش شعار
فرار لحظه ای باور خود
!!!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم آزاد حرف از دور

شعر از خودم

آزاد

حرف از دور

اشارات

سخن آشنا از نزدیک و غریب از دور

بهت در کنار خیابان ها

پیاده رو با دخترکی زیبا و مو خرمای

با گل های خرمای عین خودش

خرمایی خرمایی

وسواس هواس پرتی از نوع حس انسان دوستی

تازه همه چیز قاطی شده در هم

کوله بار ارزوها بر دوش همه

سنگینی میکنه وقت رو شدن از روبروی دخترک

دخترک نه

دختر زیبا

در عین کوچکی یه دنیای بزرگیه برا خودش

دوست داشتی می تونی محو احوالش بشی

شاید حوصله هم نکشد برا چند لحظه

با دنیایش هماهنگ باشی

چقدر عجیب

چقدر باور نکردنی

چقدر تناقض

گل در فقر و فقر در گل

پیچیده شده در هم

مثل تاب موهایش

آسان نیست درکش

باید دید کافی داشته باشی

همه چشم دارن ولی همه نمی بینن

اندکی در دیدن محو هستن

دیدن خوبش می شود درک بالا در چشم

کنارش تکان خوردن حس های که قبلا برات مرده بودن

نوعی زنده شدن

هر چی دوست دارین اسمش رو بذارین

مشاهده همه ی 2 نظر
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم عصری با خودم قدم میزدم


شعر از خودم


عصری با خودم قدم میزدم
اینجا تبریز
در کوچه ذهنم دنبال کلمات
هوا از بس سرد است
کلمه ای جرات عبور نداره
حرف ها جدا جدا نشسته اند برا خودشون
محفل ها خالی
کوچه ها خلوت
در و پنجره ها بسته
گاه گاهی چراخ خانه ای را روشن میکنم
ولی دوباره خاموشی

هجا حوصله همنوای با کلمه ها را ندارد

کلا همه چی ناهماهنگ و ناسازه

شیطنت ممنوع شده

حسابی دود براه هست

دود دود دود

سایه ناکفته ها

افتاده بر روی سنگ کوچه ها

هر خونه ای حرفی برا گفتن داره !

اما

همه از هم قهرن !!!!

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم گاهی اوقات کنار بودن و

شعر از خودم


گاهی اوقات
کنار بودن و نشدن غرق می شوم
دردم میگیرد از انسانها که ،
بود و نبودشان حادثه خاص نمی آفریند
فقط دور تکرار ، بیشتر و آزار دهنده می شود
فرق است بین فهمیدن و ادعای فهم داشتن
شاید
میوه درخت خیانت برا بعضی ها خوشمزه باشه
ولی من طعم واقعی شادی را
در صداقت چشیدم
و بوی عطر خوش
باور عمل و حرف را دوست دارم !!!!
زندگی درک لحظه هاست
دوست دارم یک بار
از ابشار حرف هایم پایین بپرم
تا موج باورهایم مرا در آغوش بکشند
لحظه نابی است
تنها آبشاری که میدانی ارزش غرق شدن دارد
پس باورهایم
و
دوباره
باور لحظه هایم !!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم سایه عمود خودکارم نصف کاغذم را

شعر از خودم


سایه عمود خودکارم
نصف کاغذم را پاره کرده
نصف دیگرش را با نوشته هایم پاره کرده ام
نمیدانم خوب یا بد
باید مسول فنی اش نظر بدهد
سعی کرده ام زیاد زاویه دار نباشه
دایره وار
مثل
پایین آمادن از پله نه اسانسور
مثل اینکه دوباره فنر ذهنم در رفته !!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم کسالت ، دور تکرار و روزمره گی

شعر از خودم


کسالت ،
دور تکرار و روزمره گی
خسته ام کرده !
صدای افتادن ها
شکستن ها
بوغ ها
تا کی ؟
یک بار زندگی خواهم کرد
همین یک بار
شاید بشه گفت گناه یعنی ؟
کاری که دوست نداریم سر خودمان بیاید
اصلا چرا !
نمیدانم بهم خواهند خندید یا نه !!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مترسسسسک & real- boy - 01
مترسسسسک & real- boy - 01

شعر از خودم عکس هنر نگه داشتن زمان

شعر از خودم


عکس
هنر نگه داشتن زمان
حرکت ،جنسی از بودن
ترک خوردگی های خیابان ها
فرسودن
هنر رزم زندگی !
شهر های خالی ،کوچه های بن بست
مردم کلاهدار
بازی با مو
راست با چپ ،چپ با راست
ضربدری زندگی
اضلاع زندگیت را قیچی کن تا
همانند عکس
دو بعدی و موندگار باشی !!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید