لحظه  بروز رسانی 
Nima Zarei
شیطونشیطون
Nima Zarei

بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداسعدی! ﮐﻪ

بهم گفتی خداحافظ


منم میگم خداسعدی!


ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﺕ ،


ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ !!!


بهم گفتی خداحافظ


منم میگم خداعطار!!


ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ،


نخستین لحظه ی ﺩیدار!!


بهم گفتی خداحافظ


منم میگم خداسهراب!!


ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﻍ ﺗﻮ ،


ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ !!!


بهم میگی خداحافظ


منم میگم خداخیام!!


ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﻍ ﺁﺗﯿﺶ ﻟﺒﺖ ،


ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﻡ!


بهم میگی خداحافظ


منم میگم خداجامی!!


اﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻧﺸﯽ ﻫﺮﮔﺰ ،


ﺍﺳﯿﺮ ﺗﯿﺮه ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ !!!


بهم میگی خداحافظ


منم میگم خدا نیما!


ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ،


ﺑﺪﻭن ﺗﻮ ﺗﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ..


{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 6 نظر