لحظه  بروز رسانی 
mali
mali

خیلی سخته دلت هوای یه نفر رو بکنه ولی نتونی بگی

خیلی سخته دلت هوای یه نفر رو بکنه
ولی نتونی بگی
خیلی سخته دلت بخواد صداش رو بشنوی

ولی نتونی زنگ بزنی.


tanha%20beram%20%5BAloneBoy.com%5D%20dar

مشاهده همه ی 5 نظر
zaza
عاشقعاشق
zaza

گوشــی موبایلــی کــه تــوی دســت فـــشرده نــشهبــه خاطــرِ تـــــو بوســیده نــشه شـــب

گوشــی موبایلــی کــه تــوی دســت فـــشرده نــشه
بــه خاطــرِ تـــــو بوســیده نــشه 
شـــب کــنار بالــش گذاشــته نــشه 
چــند بــار نیمه هــای شــب بــه خاطــر پیــام هـــای احنــمالی ت نگــــاه نــشه
گوشــی مــوبایل نـــیست کــه.....
صــــرفا همــون گوشــت کــوب معــروفه کــه بــه خاطــر نداشــتن تـــــو بایــد روزی صــد بــار کوبــیدش بــه دیــــــــــــــــوار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()MaMaD
مو قشنگمو قشنگ
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()MaMaD

شرط خوندنه این متن کپی کردنشه . . اگه نمیخوای کپی

شرط خوندنه این متن کپی کردنشه . . اگه نمیخوای کپی کنی نخونش .. 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

یه صلوات بفرست برای حضرت محمد"ص"

مشاهده همه ی 11 نظر
hossein karimi
عاشقعاشق
hossein karimi

مشاهده همه ی 5 نظر
hossein karimi
عاشقعاشق
hossein karimi

من کسی رو میخوام که: منـو با حقیقـت عذابـم

.
من کسی رو میخوام که:

منـو با حقیقـت عذابـم بـده


ولـی هیچوقـت با دروغ آرومـم نکـنه !!!62686888488539373478.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
hossein karimi
عاشقعاشق
hossein karimi

من عشق را باختم… نه برای اینکه بازی بلد نبودم…

من عشق را باختم…


نه برای اینکه بازی بلد نبودم…


نه…


خواستم خنده ات راببینم...98383641048196809060.png

مشاهده همه ی 2 نظر
hossein karimi
عاشقعاشق
hossein karimi

با هر کی ساختم باختم . .

با هر کی ساختم باختم . . .

مشاهده همه ی 3 نظر
hossein karimi
عاشقعاشق
hossein karimi

چندیست مرده ام اما کسی باور نمی کند

58367137477570177522.jpg

چندیست مرده ام

اما کسی باور نمی کند

این مردم تا به عزایم ننشینند

 مرگم را باور نمی کنند

مشاهده همه ی 1 نظر
hossein karimi
عاشقعاشق
hossein karimi

"" ﻣﻨــــــﯽ "" ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺵ "" ﺗـــــﻮ "" ﻧـــﺒﺎﺷــــــﯽ

77z7yfi9k376623vhef7.jpg

"" ﻣﻨــــــﯽ "" ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺵ "" ﺗـــــﻮ "" ﻧـــﺒﺎﺷــــــﯽ "" ﺗــــﻮﻣـــــﻨﯽ "" ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﺩ

مشاهده همه ی 1 نظر