لحظه  بروز رسانی 
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜

بعضــــــــــــــــیا اونقـــــــــــدر ماهـــــــــــــن کــــه به جــــــــای این

بعضــــــــــــــــیا اونقـــــــــــدر ماهـــــــــــــن کــــه به جــــــــای این

بعضــــــــــــــــیا اونقـــــــــــدر ماهـــــــــــــن

کــــه به جــــــــای این که دور خورشــــــــید بــــــــگردن

خورشـــــــید دورشــــــون می گـــــرده


ســــــــــــلامتیه هـــــــــــمه ی مــــــاه های مــــــــــــــجازی


که خــــــــــــودم دور همـــــــــــــــشون مــــــــــــی گــــــــردم

مشاهده همه ی 2 نظر
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نتـرس، فقـــط از خــــدا بتـرس

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نتـرس، فقـــط از خــــدا بتـرس

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نتـرس، فقـــط از خــــدا بتـرس

در حالــی که باید می گفتن از همـــه بترس، به جــــــز خــــدا …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜

کافی است یک ِپلک از نگاهت در متنِ اندوهم بیافتد

کافی است یک ِپلک از نگاهت در متنِ اندوهم بیافتد

کافی است یک ِپلک از نگاهت
در متنِ اندوهم بیافتد
آشفتگی ها، عاشقی ها می شود فوراً ...!

مشاهده همه ی 7 نظر
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜
turk

{-35-}-turk{-35-}

مشاهده همه ی 4 نظر
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜
˜”*°•.˜”*°•turk oglu•°*”˜.•°*”˜
turk

{-35-}-turk{-35-}

مشاهده همه ی 2 نظر