لحظه  بروز رسانی 
شحنه برازجانی
شحنه برازجانی

من غم را در سکوت سکوت را در شب شب را

من غم را در سکوت سکوت را در شب شب را در بستر بستر را برای اندیشیدن به تو دوست میدارم.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شحنه برازجانی
شحنه برازجانی

همیشه با به دست آوردن اون کسی که دوستش داریم نمیتوانیم

همیشه با به دست آوردن اون کسی که دوستش داریم نمیتوانیم صاحبش شویم، گاهی لازمه ازش بگذریم تا بتونیم صاحبش بشیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شحنه برازجانی
شحنه برازجانی

خدایا! ما اگر بد کنیم،تو را بنده های خوب بسیار است،

خدایا! ما اگر بد کنیم،تو را بنده های خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شحنه برازجانی
شحنه برازجانی

از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه؟ می گه من

از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه؟ می گه من از شیشه پاک کن استفاده می کنم!

مشاهده همه ی 1 نظر