بروز رسانی 

sharzhfreee 25 ثانیه قبل قابل توجه ایرانسلی ها

sharzhfreee
25 ثانیه قبل {-w67-}قابل توجه ایرانسلی ها {-w67-}

{-w70-}سامانه جدید ایرانسل فعال شد  و شارژ میده {-w70-}

{-93-}تا کی فقط چت و وبگردی .... کمی درآمد زایی کنید {-93-}

{-124-}برای شارژ مصرفی روزانه خود پول پرداخت نکنید بلکه آن را هدیه بگیرید {-124-}

{-w62-}پس عجله کنید تا زمان دارید {-w62-}

{-w67-}شما ایرانسلی عزیز {-w67-}

با ارسال کد 412107706
به شماره 737462

با سیمکارت بدون شارژ هم میشه فعالیت کرد {-85-}

قابل توجه اونایی که میگن دروغه بگم اگه دروغه چرا اینهمه افراد دارن فعالیت میکنن و خود من چرا باید این خبر رو پخش کنم پس گمراه نشید و کد رو بزنید {-61-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hasan afer
آروم و عادیآروم و عادی
hasan afer

وقتی فقیر باشی همه میگن: مردک مفت خور توی این همه

وقتی فقیر باشی همه میگن:
مردک مفت خور توی این همه سال هیچ غلطی نکرده

وقتی ثروتمند باشی همه میگن:
مردک بی شرف معلوم نیست خون چند نفرو خورده تا به اینجا رسیده

و هیچ کس زحمت یک سوال ساده را به خود نمیدهد
چگونه به اینجا رسیدی..؟

"آل پاچینو"

مشاهده همه ی 5 نظر
★سیروس★
گرفتارگرفتار
★سیروس★

فقط باتوسرمیز قمارمی نشینم‎ چشم درچشم ‎ یا همه چیزت را

فقط باتوسرمیز قمارمی نشینم‎
چشم درچشم ‎
یا همه چیزت را می برم‎
یا همه چیزم را می بازم

مشاهده همه ی 4 نظر
مشاهده همه ی 2 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

داشتم میومدم خونه، دیدم تــو اُتوبــان نوشتــه : "ایـمان

داشتم میومدم خونه، دیدم تــو اُتوبــان نوشتــه :
"ایـمان نیاورده است کســی که شــب سیـــر بخوابد و همسایهاش گرسنــه باشد."
هیــچی دیگه !!!
شــب رفتـــم زنگ تــمام واحدای ساخــتمونو زدم، پُرسیدم کســـی گرسنــه نیـست؟ اگه هست بیاد بخوره ...
دو سه تا واحد فوش دادن، بقیــه گفتــن سیرَن |:
یکی هم گفت بده عمت بخوره {-15-}

مشاهده همه ی 6 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

ﺩﯾﺪﯾﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ پسره ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﻩ ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻌﺪ

ﺩﯾﺪﯾﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ پسره ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﻩ ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ دختره ﻣﯿﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﺵ ؟!
اینا همش ﭼﺮﺗﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﮓ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩﻥ

مشاهده همه ی 5 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

ﺩﺭ ﻣﻄﺐ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :

ﺩﺭ ﻣﻄﺐ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﯽ ! ﺩﺍﺧﻞ ﺷــــﻮ ! ﺯﻥ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ، ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮ ﺩﻭﯾﺪ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ، ﺩﺧﺘﺮﻡ ! ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺯﺩ ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ، ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﺮﯾﺾ ﺍﺳﺖ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺭﻭﻡ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﮐﺘﺮ،ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ، ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪ ﺩﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺣﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭ ﺑﺮﻭﺩ ، ﺯﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ ، ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﺐ دختر ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺩﻫﺪ ، ﺍﻭ ﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪ ، ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯽ ، ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﻣﺮﺩﯼ ! ﺩﺧـــﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : ﻭﻟﯽ ﺩﮐﺘﺮ ، ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺘﻪ ، ﻭ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ! ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺲ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ ، ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ ! ﺩﮐﺘــــــــــﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﻠــﺞ ﺷﺪ دهنش هم سرویس شد ﻭ ﺳﺎﻟﻬـــــــــﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻭﺡ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﯿﻮﻓﺘﺪ{-15-}{-15-}{-15-}

مشاهده همه ی 8 نظر
بازنشر بازاش بازنشر کنن
بازنشر بازاش بازنشر کنن

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﻓﻠﻔﻞ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻡ ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻓﻠﻔﻞﻣﯿﺨﻮﺭﯼ

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﻓﻠﻔﻞ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻡ ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻓﻠﻔﻞﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ؟
ﻣﻦ : ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻭﻥ : ﻋﻪ ! ﻣﮕﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﺑﺮﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺧﻮﺑﻪ؟
ﻣﻦ :|
ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﻥ : ﺍﺻﻼ ﻣﮕﻪ ﭘﺴﺮﺍﻫﻢﻋﺎﺩﺕ ﻣﯿﺸﻦ ؟
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ :|
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﭼﯿﻪ. :|

مشاهده همه ی 4 نظر