لحظه  بروز رسانی 
PAYAM
ناراحتناراحت
PAYAM

مشاهده همه ی 4 نظر
٠【 رِضا 】 ٠
شادشاد
٠【 رِضا 】 ٠
پست شماره 310061355 از ٠【 رِضا 】 ٠

null

مشاهده همه ی 7 نظر
٠【 رِضا 】 ٠
شادشاد
٠【 رِضا 】 ٠

کاش میشد که باتو بودن را روی پیشانیم رقم بزنمکاش میشد که باتو بودن را

روی پیشانیم رقم بزنم

از همین جاده تا ته دنیا

با تو پاییز را قدم بزنم! ...

مشاهده همه ی 4 نظر
ԃҽʅƙԋσɳ
ԃҽʅƙԋσɳ

حرف ها دارم اما . بزنم یا نزنم ؟ با تو

12410571_146407902399746_119437412828227حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟
با تو ام ! با تو ! خدا را ! بزنم یا نزنم ؟

همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست چه کنم
حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟


عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم 
زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟

گفته بودم که به دریا نزنم دل ، اما 
کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟

مشاهده همه ی 6 نظر