لحظه  بروز رسانی 
Reza
شادشاد
Reza

ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﮔﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺧﻼﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯼ ﺗﺒﻌﯿﺪﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺏ

ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﮔﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺧﻼﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯼ ﺗﺒﻌﯿﺪﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺏ یه ﮐﺸﻮﺭ ﺩﯾﮕﻪ !
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺮﻭﺟﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ دیگه آخرشه !!!
نخند...
آدم به وطنش که نميخنده..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Reza
شادشاد
Reza

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ؛ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮِ ﺻﺤﺒﺘﻮ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ؛
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮِ ﺻﺤﺒﺘﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻪ :
ﻫﻨﻮﺯ ﺷﯿﺮِ ﺣﻤﻮﻣﺘﻮﻥ ﭼﮑﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
حرف سنگین بود فردا مدرسه ها تعطیل....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Reza
شادشاد
Reza

دوست دختر حسنی بهش میگه: حسنی میای بریم حموم؟ حسنی :

دوست دختر حسنی بهش میگه:
حسنی میای بریم حموم؟
حسنی : بریم؛بریم
چیه فکر کردی نمیره حموم؟ حسنی کثیف هست٬امّا خر که نیست

مشاهده همه ی 1 نظر
Reza
شادشاد
Reza

دختره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻢ ، ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿـﻦ ﺗﻦ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭﯼ

دختره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻢ ، ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿـﻦ ﺗﻦ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭﯼ ؟
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ 5 ﺗﻦ !
ﻓﻮﺭﯼ ﺯﺩ ﺑﻼﮐﻢ ﮐﺮﺩ
ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺷﻌﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ
مردم اعتقادشونو از دست دادن

مشاهده همه ی 2 نظر
Reza
شادشاد
Reza

این پسرایی که پست دخترا رو نخونده لایک میکنن

این پسرایی که
پست دخترا رو نخونده لایک میکنن .
.
.
.
.
نوه همونایین که امام هنوز چیزی نگفته بود گریه میکردن ...

مشاهده همه ی 2 نظر
Reza
شادشاد
Reza

چه برایمان آورده ای مارکو؟ . .

چه برایمان آورده ای مارکو؟
.
.
.
.
.
.
.

از سرزمین پارس برایتان زهرمار آورده ام کصافطا
مگه من سر گنج نشستم که هر دفعه میرم هر قبرستونی واسه شما روانيا سوغاتی بیارم؟!!
(هیـــــس...هیچی نگید! مارکوپولو عصبانیه)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید