لحظه  بروز رسانی 
♥ mohhammd reza ♥
شادشاد
♥ mohhammd reza ♥

Image result for ‫عکس نوشته قشنگ‬‎

مشاهده همه ی 40 نظر
♥ mohhammd reza ♥
شادشاد
♥ mohhammd reza ♥

Image result for ‫عکس نوشته قشنگ‬‎

مشاهده همه ی 6 نظر
♥ mohhammd reza ♥
شادشاد
♥ mohhammd reza ♥

Image result for ‫عکس نوشته قشنگ‬‎

مشاهده همه ی 8 نظر
♥ mohhammd reza ♥
شادشاد
♥ mohhammd reza ♥

Image result for ‫عکس نوشته قشنگ‬‎

مشاهده همه ی 4 نظر
♥ mohhammd reza ♥
شادشاد
♥ mohhammd reza ♥

Image result for ‫عکس نوشته قشنگ‬‎

مشاهده همه ی 4 نظر
♥ mohhammd reza ♥
شادشاد
♥ mohhammd reza ♥

کمـ سرمایـه اـﮯ نیست ؛בاشتن آבمایــﮯ که حالـــتو می پرسنـב

کمـ سرمایـه اـﮯ نیست ؛בاشتن آבمایــﮯ که
حالـــتو می پرسنـב !
ولــﮯ …. [!!!]
از اون بهتر בاشتن آבماییهـ ،
که وقتی حالتو میپرسنـ ؛
بتونی بگــﮯ :
خـــوب نیستمـ

مشاهده همه ی 10 نظر