لحظه  بروز رسانی 
reza
reza

شما را بخدا ایا این افراد را میتوان مسلمان نامید؟؟؟دقیقا ادابشان

حماقتهای صوفیه ودراویش

شما را بخدا ایا این افراد را میتوان مسلمان نامید؟؟؟دقیقا ادابشان مخلوطی از اداب گاو پرستان وبت پرستان وبدعت گذاران است .......متاسفانه این طریقتهای شیطانی بیشتر در میان طبقات پائین اجتماعی که از نظر فرهنگ وسواد در مضیقه هستند به نسبت 95 در صد همگیری دارد واز این 95 درصد ...40 در صدشان جزو اراذل واوباش وچاقوکشان وسابقه داران کیفری وجنائی میباشند.

مشاهده همه ی 1 نظر