لحظه  بروز رسانی 
jores
مهربونمهربون
jores
پست شماره 315813381 از jores

مشاهده همه ی 3 نظر
jores
مهربونمهربون
jores

كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند

كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
jores
مهربونمهربون
jores

 سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه رو نداره تنديس زيبا نخواهد

 سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه رو نداره تنديس زيبا نخواهد شد

مشاهده همه ی 3 نظر
jores
مهربونمهربون
jores

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.
اصرار به برگشتنش نکنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
jores
مهربونمهربون
jores

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است این گزینه

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است
این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند
نه خود سؤال

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
jores
مهربونمهربون
jores
پست شماره 315806658 از jores

مشاهده همه ی 3 نظر
jores
مهربونمهربون
jores

عکس های غمگین و عاشقانه با متن فارسی

مشاهده همه ی 9 نظر
jores
مهربونمهربون
jores

عکس نوشته های عاشقانه انگلیسی

مشاهده همه ی 6 نظر