لحظه  بروز رسانی 
reza
قبراققبراق
reza

یکی باید باشد یکی که آدم را صدا کند به نام

یکی باید باشد
یکی که آدم را صدا کند
به نام کوچک اش صدا کند
یک جوری که حال آدم را خوب کند
یک جوری که هیچ کس دیگر بلد نباشد
یکی باید آدم را را بلد باشد …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
قبراققبراق
reza

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند

ترکتان نخواهند کرد.. آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
قبراققبراق
reza

چه دل سنگ شده ام این روزها .! باورت می شود

چه دل سنگ شده ام این روزها ...!

باورت می شود ...؟!

بر دردی که مرا می کُشت،

تنهـــــــــــا

چند قطره گریسته ام ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
قبراققبراق
reza

همین که دست به قلم میبرم  تمام دردهایم از یادم میروند 

همین که دست به قلم میبرم 

تمام دردهایم از یادم میروند 

فقط تو و چشمانت در خاطرم باقی میمانید 

بین خودمان باشد 

از اولش شاعر نبودم 

و هنوز هم نیستم 

چشمهای تو ترانه میگن 

و من فقط مینویسم.. 

اصلا چرا وقتی به چشمانت خیره میشوم قلبم میلرزد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
قبراققبراق
reza

می خندم. شادی می کنم! ولی فقط یک لحظه یاد تو

می خندم...

شادی می کنم!

ولی فقط یک لحظه یاد تو همه چیز را به هم می ریزد .

آن یک لحظه دلتنگی می آورد...

بغض می آورد...

کاش هایی می آورد که باید آن ها را با خود به گور ببرم.

می گویم اما این بار با صدایی گرفته.!

می خندم اما این بار با نقابی بر روی صورتم!

شادی می کنم اما...

امــــــا...

دلم میگیرد و بودنت را می خواهد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید