لحظه  بروز رسانی 
parya
قاطیقاطی
parya


دیدی بازنشر کن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sataresataresataresataresatare
"اَلسَّلٰامُ عَلَیْکََ یٰا اَبَا الْفَضْلِ الْعَبٰاس"
sataresataresataresataresataresatare

به احترام "باب الحوائج" هرکی دید،
بازنشر کنه تا همه سلام بدن...
غیرتیاش بازنشر کنن...

مشاهده همه ی 25 نظر
رضا پایدار
ناراحتناراحت
رضا پایدار
face book5.jpg


مشاهده همه ی 8 نظر
رضا پایدار
ناراحتناراحت
رضا پایدار

ایا هر روز شما تکراری است؟
ایا از افسردگی وبی انگیزگی رنج می برید؟
ایا از زندگی خسته شده اید وهیچ پیشرفتی ندارید؟
ما هیچ پیشنهادی برای بهتر شدن شرایط شما نداریم خدا شاهده ما از شما بدتریم :|

مشاهده همه ی 16 نظر