افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
رضـــ ـــا
عاشقعاشق
رضـــ ـــا

سلام بچه ها خوبید بعد تقریبا یک سال باز اومدم فیس نما و بعد 37 روز خدمت سربازی آموزشی اومدم میان دوره دوستون دارم چه خبرا؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضـــ ـــا
عاشقعاشق
رضـــ ـــا

من اگه قرار بود همه رو ببخشم که آدم نمیشدم،،
""خدا میشدم""
کینه ای نیستم،، ولی آلزایمر هم ندارم..
بعضی "وقتا"
بعضی "آدما"
با یه "حرکت"
یا یه "حرف"
خودشونو برای "همیشه"
از چشمت میندازن...

مشاهده همه ی 1 نظر
رضـــ ـــا
عاشقعاشق
رضـــ ـــا

تا وقتی که مرا نشناخته ای قضاوتم نکن

تا وقتی که با من درگیر نشده ای دست کمم نگیر

تا وقتی که با خودم صحبت نکرده ای پشت سرم حرف نزن...

مشاهده همه ی 1 نظر
رضـــ ـــا
عاشقعاشق
رضـــ ـــا

چِـــــــــقَــــــــدر ...
    دِلـــــتَــــــنــــــــگِ ...
        حــــــــضــــــــورَت...
 هَـــــــــســــــــتَـــــــــم...
           کــــاش 
            تــــَـصـــــویـــــــرَت 
نَــــــــــــــــفَــــــــــــس
         مــــــی کِــــــــشــــیــــــد....!!!

مشاهده همه ی 6 نظر
رضـــ ـــا
عاشقعاشق
رضـــ ـــا

بُگــذٰارْ بـــــِــــــــرَوَدْ ......

هَمْسَـــــــفَرِ "رٰاهِ" مَن کــــِــــــه نَشــُـــــد!!!ْ!!!

دَرْبِــــــــــدَرِ "آهِ" مـَـــنْ کـِـــه میشَــــوَدْ....

مشاهده همه ی 1 نظر
رضـــ ـــا
عاشقعاشق
رضـــ ـــا

هـَـمــه فِکـــر ایـنــَن ⇄
         چـِجـــوری نـــون بِبـــَرن ازت ➡
دیگـــِه هیــشکـــی ⇄
             فِکـــر نـــون و نَمــَـک نـیســـت ➡

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضـــ ـــا
عاشقعاشق
رضـــ ـــا

•●یکی●• بِـــــهِم گُـــــفت:
⚠ﺑــــﯽ ﺍﺣﺴــــﺎﺳــــﯽ !! ⚠
ﻣﯿــــﺨﻮﺍﻡ بهش ﺑﮕﻢ: ﺩﺭ ﺣَــــﺪﯼ✘ ﻧــــﯿﺴﺘﯽ✘ ﮐــــﻪ  حست ﮐﻨـــــَﻢ 
ﭼــــﻪ↙ ﺑِﺮﺳــــﻪ↘ ﺑﺨــــﻮﺍﻡ...
ﺍﺣﺴــــﺎﺳﻤﻮ ﺧــــﺮﺟﺖ ﮐﻨﻢ!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضـــ ـــا
عاشقعاشق
رضـــ ـــا

چه جالب هر چی پیغام خصوصی داشتیم از سیستم آگهی فیس نما بود دم دوستای با معرفت گرم.

مشاهده همه ی 1 نظر