لحظه  بروز رسانی 
✖️رضــــгєzคــــــــا✖️
خوشتیپخوشتیپ
✖️رضــــгєzคــــــــا✖️

ای کاش یاد میگرفتیم عصبانیتمون از دست دیگران رو

ای کاش یاد میگرفتیم عصبانیتمون از دست دیگران رو

ای کاش یاد میگرفتیم
عصبانیتمون از دست دیگران رو ،سر کسی که از همه جا بی خبره
و واسه خوشبختی ما داره تلاش میکنه

خالی نکنیم...!

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✖️رضــــгєzคــــــــا✖️
خوشتیپخوشتیپ
✖️رضــــгєzคــــــــا✖️

رویاهایت را از دست نده که اگر رویاها بمیرند، زندگی،

رویاهایت را از دست نده که اگر رویاها بمیرند، زندگی،

رویاهایت را از دست نده که اگر رویاها بمیرند،
زندگی، مرغ پر شکسته ای می شود که دیگر نمیتواند پرواز کند.

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✖️رضــــгєzคــــــــا✖️
خوشتیپخوشتیپ
✖️رضــــгєzคــــــــا✖️

اﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺎﻩ ﻧﺸﺪﯼ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺵ

اﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺎﻩ ﻧﺸﺪﯼ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺵ

اﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﺷﺎﻩ ﻧﺸﺪﯼ
ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺸﮑﻠﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭو
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ
آﺧﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﺷﻪ!
ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﺕ ﮐﻨﻪ!!!

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن
آنهایی که منتظر شکست تو هستند
تا “ به تو” بخندند....
آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند
تا “ با تو” بخندند....

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✖️رضــــгєzคــــــــا✖️
خوشتیپخوشتیپ
✖️رضــــгєzคــــــــا✖️

🌸🍃🌼🍃🌸🍃🌼 پنج حقیقت تلخ زندگی که باید بپذیریم

🌸🍃🌼🍃🌸🍃🌼

پنج حقیقت تلخ زندگی که باید بپذیریم یا باید بپذیریم:

هیچ چیزی در دنیا جز مادر واقعی نیست.

کسی که پول ندارد دوستی هم ندارد

مردم باطن خوب را دوست ندارندظاهر خوب را دوست دارند

مردم به پول احترام می گذارند نه به شخصیت

از شخصی که بیشترین عشق و علاقه رو بهش داری بیشترین آسیب رو هم از اون خواهی خورد

🌸🍃🌼🍃🌸🍃🌼

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید